Służba cywilna: Różnice pomiędzy wersjami

Dodane 1223 bajty ,  7 miesięcy temu
uzupełnienie
(poprawa przek., źródła/przypisy, szablon)
(uzupełnienie)
Według [[Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej|Konstytucji RP]] służba cywilna działa w celu zapewnienia zawodowego, rzetelnego, bezstronnego i politycznie neutralnego wykonywania zadań państwa w urzędach [[Administracja rządowa w Polsce|administracji rządowej]]. Zwierzchnikiem korpusu służby cywilnej jest [[Prezes Rady Ministrów]]<ref>Art. 153 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. ({{Dziennik Ustaw|1997|78|483}} ze zm.).</ref>. Podstawą prawną działania służby cywilnej w Polsce jest ustawa o służbie cywilnej z 2008<ref>Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej ({{Dziennik Ustaw|2021|1233}}).</ref>.
 
W skład korpusu służby cywilnej wchodzą urzędnicy szczebla centralnego ([[Kancelaria Prezesa Rady Ministrów]], [[Ministerstwa w III Rzeczypospolitej|ministerstwa]], [[Urząd centralny|urzędy centralne]]), jak również przedstawiciele rządowej administracji terenowej – [[Administracja niezespolona|niezespolonej]] i [[Administracja zespolona|zespolonej]]. W skład służby cywilnej nie wchodzą pracownicy [[samorząd terytorialny|samorządu terytorialnego]].
 
Korpus służby cywilnej tworzą pracownicy zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych w:
 
* [[Kancelaria Prezesa Rady Ministrów|Kancelarii Prezesa Rady Ministrów]],
* [[Ministerstwo|urzędach ministrów]] i przewodniczących komitetów wchodzących w skład Rady Ministrów oraz urzędach centralnych organów administracji rządowej,
* [[Urząd wojewódzki|urzędach wojewódzkich]] oraz innych urzędach stanowiących aparat pomocniczy terenowych organów administracji rządowej podległych ministrom lub centralnym organom administracji rządowej,
* Krajowej Informacji Skarbowej i izbach administracji skarbowej;
* komendach, inspektoratach i innych jednostkach organizacyjnych stanowiących aparat pomocniczy kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich oraz kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży, chyba że odrębne ustawy stanowią inaczej,
* [[Centralne Biuro Śledcze Policji|Centralnym Biurze Śledczym Policji]],
* [[Biuro Spraw Wewnętrznych Policji|Biurze Spraw Wewnętrznych Policji]],
* Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej,
* Biurze Nasiennictwa Leśnego,
* jednostkach budżetowych obsługujących państwowe fundusze celowe, których dysponentami są organy administracji rządowej.
 
Korpus służby cywilnej tworzą także powiatowi i graniczni lekarze weterynarii oraz ich zastępcy. W skład służby cywilnej nie wchodzą pracownicy [[samorząd terytorialny|samorządu terytorialnego]].
 
Korpus służby cywilnej dzieli się na pracowników (osoby zatrudnione na [[Umowa o pracę|umowie o pracę]]) i urzędników ([[Mianowanie|mianowanych]] przez [[Szef służby cywilnej|Szefa Służby Cywilnej]]). Pojęcie członka korpusu służby cywilnej oznacza pracowników, urzędników oraz osoby zatrudnione na wyższych stanowiskach w służbie cywilnej<ref>Art. 3 u. o s.c.</ref>.