Wikipedia: Różnice pomiędzy wersjami

Dodane 1663 bajty ,  1 miesiąc temu
sekcja społeczność, podmiana źródeł na zewnętrzne, drobne redakcyjne
m (+szablon)
(sekcja społeczność, podmiana źródeł na zewnętrzne, drobne redakcyjne)
'''Wikipedia''' – wielojęzyczna [[encyklopedia internetowa]] działająca zgodnie z zasadą [[Otwarta treść|otwartej treści]]. Funkcjonuje w oparciu o oprogramowanie [[MediaWiki]] ({{w języku|haw|wiki}} – „szybko”, „prędko”), wywodzące się z koncepcji [[WikiWikiWeb]], umożliwiające edycję każdemu użytkownikowi odwiedzającemu stronę i aktualizację jej treści w czasie rzeczywistym. Słowo ''Wikipedia'' jest [[neologizm]]em powstałym w wyniku [[zbitka wyrazowa|połączenia]] wyrazów ''wiki'' i ''encyklopedia''. [[Slogan]] Wikipedii brzmi: „Wolna encyklopedia, którą każdy może redagować”.
 
Wikipedia powstała 15 stycznia 2001 roku jako projekt pomocniczy pisanej przez ekspertów i nieistniejącej już [[Nupedia|Nupedii]]. Od 2003 zarządzanajej właścicielem jest przez [[organizacja non-profit|organizację non-profit]] [[Wikimedia Foundation]].
 
W pierwszych latach istnienia Wikipedia zdobywała szybko rosnącą popularność, a Wikimedia Foundation nią zarządzająca uruchomiła też różne projekty siostrzane. Wikipedia jest jedną z najczęściej odwiedzanych stron internetowych, a wiele stron uruchomiło jej [[mirror]]y lub [[fork]]i.
 
== Historia ==
Wikipedia zbudowana została na przekonaniu, że współpraca pomiędzy użytkownikami będzie prowadziła do stałej poprawy zawartości merytorycznej artykułów, w sposób, w jaki udało się to osiągnąć w wielu projektach [[Otwarte oprogramowanie|otwartego oprogramowania]]. Niektórzy edytorzy Wikipedii opisali proces edycji artykułów jako „ewolucyjny proces [[darwinizm społeczny|darwinizmu społecznego]]”<ref>[http://meta.wikimedia.org/wiki/Wikipedia_sociology „Wikipedia sociology”], Meta-Wiki, 23:30 24 marca 2005 {{lang|en}}.</ref>. J. Zittrain stwierdził jednak, że Wikipedia dzieli ten przymiot Internetu, że została zaprojektowana w ambitnym celu, lecz bez zabezpieczania się przed problemami, które mogłyby wykorzystać wyjątkową elastyczność zasad. Początkowo więc wszyscy odwiedzający mogli edytować zawartość Wikipedii oraz tworzyć nowe artykuły, a wszystkie zmiany były widoczne natychmiast po naciśnięciu przycisku „Zapisz”<ref name="zittrain"/>.
 
Szeroki dostęp do edytowania umożliwia działanie na szkodę Wikipedii. Takie działania nazywane są „wandalizmami”. Ponieważ jednak każda edycja jest odnotowana, wandalizmy mogą być wykryte i usunięte. Aby ograniczyć skutki działalności wandali, w 2008 roku w niektórych wersjach językowych wprowadzono mechanizm, dzięki któremu czytelnicy widzą wersję strony zatwierdzoną przez zaufanego użytkownika – redaktora<ref>{{Cytuj |url = https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Uruchomiono_%E2%80%9Ewersje_przejrzane%E2%80%9D_w_polskoj%C4%99zycznej_Wikipedii |tytuł = Wikipedia:Uruchomiono „wersje przejrzane” w polskojęzycznej Wikipedii |data dostępu = 2016-08-25 |język = pl |opublikowany = Wikipedia (PL)}}</ref>. W największej, anglojęzycznej wersji językowej nie zdecydowano się na uruchomienie tego mechanizmu<ref>{{Cytuj |url = https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Flagged_revisions/Sighted_versions&oldid=692196814 |tytułlatach = Wikipedia:Flagged revisions/Sighted versions |data dostępu = 20162010-01-12 2011{{odn|język = en Jemielniak|opublikowany 2013|s= Wikipedia (EN)238}}</ref>.
 
Model współpracy w czasie rzeczywistym pozwala edytorom na szybkie rozwijanie stron. W niektórych przypadkach odmienne wizje na temat zawartości stron prowadzą do „wojen edycyjnych”, czyli stanu, w którym edytorzy zmieniają strony według własnych informacji wycofując nawzajem swoje zmiany<ref>„[[Wikipedia:Wojna edycyjna{{odn|Wojna edycyjna]]”, Wikipedia (26 marca 2005).</ref>Jemielniak|2013|s=96-97}}. Administratorzy mają możliwość zabezpieczenia stron, m.in. w celu wyciszenia wojen edycyjnych czy ochrony przed wandalami<ref>{{Cytuj odn|url = https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Strona_zabezpieczona&oldid=42678006 Jemielniak|tytuł = Wikipedia:Strona zabezpieczona 2013|data dostępu s= 2016-01-12 |język = pl |opublikowany = Wikipedia (PL)64}}</ref>.
 
Pomimo tego, że zawartość Wikipedii jest dostępna na wolnej licencji, pewien procent multimediów w niektórych Wikipediach nie jest udostępniany na wolnych licencjach. Przykładami są próbki utworów lub niektóre ilustracje{{u|uwaga1}}. Wszystkie „nie-wolne” materiały używane są zgodnie z amerykańskim prawem [[dozwolony użytek|dozwolonego użytku]] (ang. ''fair use''). W [[Wikipedia polskojęzyczna|Wikipedii polsko-]]<ref name="fair-usePL"/> oraz m.in. [[Wikipedia niemieckojęzyczna|niemiecko-]]<ref name="fair-useDE"/>, [[Wikipedia portugalskojęzyczna|portugalsko-]]<ref name="fair-usePT"/> i [[Wikipedia duńskojęzyczna|duńskojęzycznej]]<ref name="fair-useDK"/> obowiązuje zakaz publikacji materiałów, które nie są objęte wolnymi licencjami. W polskiej społeczności wikipedystów trwała debata, czy nie pozwolić na umieszczanie plików zgodnie z polskim prawem dozwolonego użytku, lecz po konsultacji z prawnikiem okazało się to niemożliwe<ref name="prawnik"/>.
 
== Zasady ==
Podstawowym kryterium jest tzw. [[Wikipedia:Encyklopedyczność|encyklopedyczność]] – artykuły muszą cechować się ponadczasowością, być szerzej zauważone i opisane w wiarygodnych źródłach<ref name{{odn|Jemielniak|2013|s="encyklopedyczność"/>41-43}}. Każdy artykuł powinien być neutralny i opisany z różnych punktów widzenia{{odn|Jemielniak|2013|s=41}}, a dodatkowo poszczególne wersje językowe nie mogą pisać z perspektywy danej grupy społecznej np. [[WP:Polonocentryzm|polonocentryzm]]<ref name{{odn|Jemielniak|2013|s="WP:POV"/>320-321}}. Wszyscy aktywnie uczestniczący w rozwoju projektu powinni przestrzegać [[Wikipedia:Wikietykieta|netykiety]]<ref name{{odn|Jemielniak|2013|s="wikietykieta"/>37–39}}. Wszystkie treści na Wikipedii podlegają prawu autorskiemu i są udostępniane na wolnej licencji. Dodawanie nowej treści poprzez kopiowanie bezpośrednio ze źródła nie jest dozwolone. W przypadku kopiowania treści z Wikipedii na użytek własny należy zaznaczyć skąd pochodzi pobrany materiał<ref name{{odn|Jemielniak|2013|s="prawa autorskie"/>44}}.
 
Twórców treści Wikipedii obowiązują normy wspólne dla wszystkich wersji językowych Wikipedii – „[[Wikipedia:Pięć filarów|pięć filarów]]”. Określają one podstawowe cechy: „Wikipedia to encyklopedia”, „Wikipedia to neutralny punkt widzenia”, „Wikipedia to wolny zbiór wiedzy”, „Wikipedia to przestrzeganie netykiety” oraz „Wikipedia to brak sztywnych reguł”. Społeczność twórców każdej wersji językowej Wikipedii ma prawo interpretowania i rozwijania zasad wynikających z filarów, a także tworzenia, zmiany i znoszenia innych zasad. Takie decyzje podejmowane są w wyniku dyskusji i konsensusu, a gdy jest to niemożliwe, przeprowadzane są głosowania<ref>{{Cytuj odn|url = https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Pi%C4%99%C4%87_filar%C3%B3w Jemielniak|tytuł = Wikipedia:Pięć filarów 2013|data dostępu s= 2016289-08-25 |język = pl |opublikowany = Wikipedia (PL)293}}</ref>.
 
Podstawowe zasady to ''No original research'' („Nie przedstawiamy twórczości własnej”), „Czym Wikipedia nie jest”, „Neutralny punkt widzenia”, „Weryfikowalność” i „Prawa autorskie”. Pierwsza z wymienionych zakazuje wprowadzania twierdzeń, które wcześniej nie zostały opublikowane. Wikipedia jest wtórnym źródłem informacji, a twórczość wikipedystów, związanych granicami wiedzy dostarczanej przez źródła pierwotne, może polegać najwyżej na kompilacji{{odn|Jemielniak|2013|s=41-42}}. Druga z nich wylicza negatywne definicje Wikipedii (Wikipedia nie jest encyklopedią papierową, słownikiem, blogiem, mównicą itp.), a także wylicza negatywne definicje społeczności wikipedystów (nie jest demokracją, biurokracją, anarchią){{odn|Jemielniak|2013|s=99-101,293-307}}. Trzecia zasada dotyczy publikowania informacji o różnych punktach widzenia wraz z przytoczeniem argumentacji, lecz bez wskazywania, który pogląd jest słuszny. Czwarta nakazuje umieszczanie odniesień do opublikowanych, rzetelnych źródeł pierwotnych<ref name{{odn|Jemielniak|2013|s="zasady"/>41-42}}.
 
Zawartość Wikipedii jest w pewnym zakresie regulowana przez prawo (w szczególności [[prawo autorskie]]). Za prawo właściwe uznaje się prawo właściwete dla Wikimedia Foundation (prawo Stanów Zjednoczonych) oraz prawo właściwe dla użytkownika<ref>{{Cytuj |url = https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Applicable_law&oldid=499499645 |tytuł = Wikipedia:Applicable law |data dostępu = 2016-01-12 |język = en |opublikowany = Wikipedia (EN)}}</ref>.
 
Początkowo podstawowe zasady nowo tworzonych wersji językowych były tłumaczone z Wikipedii anglojęzycznej, następnie podlegały zmianom w zależności od woli społeczności twórców<ref>{{Cytuj |tytuł = Bericht Gesichtete Versionen |data = 2008-12-14 |url = https://lists.wikimedia.org/pipermail/wikide-l/2008-December/021594.html |opublikowany = lists.wikimedia.org}}</ref>. Nad przestrzeganiem zasad Wikipedii czuwają sami edytorzy, stale kontrolujący wprowadzane zmiany. Aktywni, zaufani i doświadczeni edytorzy mogą uzyskiwać uprawnienia [[Wikipedia:Redaktorzy|redaktorów]], a później [[Wikipedia:Administratorzy|administratorów]], zwiększające techniczne możliwości ochrony i respektowania zasad<ref name="pua"/>.
Wikipedia umożliwia każdemu użytkownikowi odwiedzającemu jej strony ich edycję w czasie rzeczywistym. Osoba która chce coś zmienić może kliknąć na przycisk „Edytuj” na górze strony po czym pokazuje się ponownie dany artykuł wraz z widocznym [[kod źródłowy|kodem źródłowym]] zgodnym z mechanizmem [[wiki]]. Użytkownik może edytować lub dodać nowy tekst, ilustracje, tabele, wykresy itd. Używanie składni języka [[HTML]] jest dozwolone lecz nie jest zalecane<ref name="formatowanie"/>. Od 2013 roku dostępny jest również edytor wizualny pozwalający na łatwiejsze edytowanie Wikipedii bez znajomości kodu źródłowego. Podczas edycji hasła w tym trybie, wikikod pozostaje ukryty, a dodanie i zmiana treści polega na klikaniu w widoczny tekst i przyciski. W każdej chwili użytkownik może przełączyć się między nim a tradycyjnym edytorem kodu<ref name=visual/>.
 
Możliwość edycji wybranych stron może być jednak czasowo ograniczona (na przykład tylko dla zalogowanych użytkowników) ze względu na częste wandalizmy lub wojny edycyjne. Niektóre wersje językowe wprowadziły mechanizm [[Wikipedia:Wersje przejrzane|wersji przejrzanych]], który wymaga przejrzenia lub wycofania zmian redaktorów i adminów, zanim będą one widoczne dla każdego. Wikipedia pozwala na porównywanie różnych wersji strony z zaznaczeniem wszystkich różnic. Pozwala to zatrzymać różnego rodzaju wandalizmy<ref name{{odn|Jemielniak|2013|s="Wersje238-przejrzane"/>239}}.
 
Wikipedyści mają dostęp do stron specjalnych ułatwiających edytowanie i wzajemną kontrolę edycji. Strona „Ostatnie zmiany” pozwala na podgląd i patrolowanie niedawno wykonanych zmian, i wychwytywanie podejrzanych o niezgodność z zasadami<ref name="ostatnie-zmiany"/>. Strona „Obserwowane” pozwala zalogowanym użytkownikom śledzić zmiany na stronach, które wcześniej edytowali lub ręcznie dodali do listy obserwowanych<ref name="redaktorzy"/>. Każdy edytor może zgłosić nowe lub ostatnio rozbudowane hasło do sekcji „Czy Wiesz” eksponowanej na stronie głównej Wikipedii. Artykuł ten przed wyświetleniem musi przejść weryfikację przynajmniej trzech innych osób<ref name="czywiesz"/>. Dodatkowo osoby zalogowane mają dostęp do gadżetów pozwalającym na m.in. szybkie dodanie kategorii czy autokorektę tekstu<ref name="narzedzia"/>.
Każda edycja językowa działa w ramach bardzo szerokiej [[autonomia|autonomii]]. Jest ona ograniczona fundamentalnymi i niepodlegającymi dyskusji zasadami, wspólnymi dla wszystkich wersji językowych, zwanymi „[[Wikipedia:Pięć filarów|pięcioma filarami]]”. Wszystkie edycje językowe muszą podporządkowywać się także głównym zasadom, takim jak „neutralny punkt widzenia”. Inne normy przyjęte w różnych wersjach językowych Wikipedii mogą się różnić dość znacząco między sobą<ref name="autonomiczność"/>. Niektóre języki mają kilka dialektów np. angielski – odmiana amerykańska i brytyjska. W takim przypadku dany artykuł w całości powinien używać jednej odmiany języka. Tematy silnie związane z danym krajem lub regionem powinny być pisane lokalnym dialektem przykładowo: Wojna Secesyjna – angielski amerykański, Szekspir – angielski brytyjski<ref name="dialekty"/>.
 
Żadna z edycji językowych nie jest ograniczana hasłami z innej wersji językowej. Żaden z artykułów na ten sam temat nie musi – choć może być – tłumaczony z innych. Łączność między artykułami i grafikami z różnych wersji językowych Wikipedii jest utrzymywana dzięki mechanizmowi specjalnych linków „[[Pomoc:Interwiki|Interwiki]]”, które umożliwiają szybkie przemieszczanie się z jednej wersji do drugiej<ref name{{odn|Jemielniak|2013|s="interwiki"/>106}}. Oprócz tego istnieją też specjalne strony z [[Wikiprojekt:Tłumaczenie artykułów|listami artykułów, które warto przetłumaczyć]]. Multimedia na wolnych licencjach mogą być udostępniane poprzez wspólne dla wszystkich projektów Wikimedia Foundation repozytorium mediów o nazwie [[Wikimedia Commons]]<ref name="commons"/>. Oprócz artykułów w wersji pisemnej, niektóre wersje językowe udostępniają wybrane hasła w wersji audio. Zazwyczaj są to treści o wysokiej jakości<ref name="spoken-wikipedia"/>.
 
Sama liczba artykułów nie jest jednak najlepszym wskaźnikiem do porównywania poziomu rozwoju danej wersji językowej. W niektórych wersjach Wikipedii może być tak, że część haseł to krótkie artykuły stworzone przez [[bot (program)|boty internetowe]]<ref name="CompleteLangList">[http://meta.wikimedia.org/wiki/Complete_list_of_language_Wikipedias_available „Complete list of language Wikipedias available”], Meta-Wiki, 2 marca 2008 {{lang|en}}</ref>.
{{osobny artykuł|Społeczność wikipedystów}}
[[Plik:Zlot Zimowy 2020 RD 040.jpg|mały|Wikipedyści i wikipedystki na zlocie w [[Iława|Iławie]] (2020)]]
Osoby które aktywnie edytują Wikipedię określa się społecznością wikipedystów. Słowo wikipedysta ({{W języku|en|Wikipedian}}) zostało dodane do słownika [[Oxford English Dictionary]]<ref name="wikipedysta"/>. Badanie opublikowane w 2010 roku wykazało, że baza autorów Wikipedii składała się z zaledwie w 13% z kobiet natomiast średni wiek autora to około 25 lat<ref name="Herring"/>. Według badania, którego rezultaty ogłoszono w 2012 roku, społeczność Wikipedii to w 90% mężczyźni, w 9% kobiety, a w 1% – osoby [[Transseksualizm|trans]]<ref name=wikipedians-men/>. Co roku organizowana jest konferencja [[Wikimania]] prowadzona przez Wikimedia Foundation. Podczas spotkania omawiane są tematy dotyczące m.in. projektów Wikimedii, problemów społeczności, a także [[Otwarte oprogramowanie|otwartego oprogramowania]] i [[Wolna treść|wolnej treści]]<ref name="Harrison"/>.
 
Społeczność dzieli się na różne role w zależności od doświadczenia i funkcji wykonywanej przez daną osobę. Rangi różnią się w zależności od projektu (np. [[Wikicytaty]], [[Wikiźródła]]) lecz można wyróżnić kilka występujących najczęściej. Są to przykładowo: steward ma możliwość odbierania uprawnień z kont innych użytkowników, biurokrata może zmieniać nazwę konta użytkownika i przejmować konta nieaktywne. Administratorzy mogą m.in. blokować i odblokować innych użytkowników, którzy złamali zasady projektu. Każda z ról ma swoje wymagania i może być poprzedzona głosowaniem. W niektórych przypadkach w celu zdobycia funkcji trzeba odbyć staż w innej np. kandydaci na stanowisko stewarda muszą pełnić funkcję administratora{{odn|Jemielniak|2013|s=59-68}}.
 
W pracy naukowej „Motivations of Wikipedia Content Contributors”, autorstwa Heng-Li Yang i Cheng-Yu Lai, autorzy postawili hipotezę, że ponieważ wkład w Wikipedię jest dobrowolny, największą motywacją jest zadowolenie z samego uczestnictwa. Jednak ich badanie wykazało, że chociaż ludzie mogą początkowo zacząć redagować Wikipedię z przyjemności, najbardziej prawdopodobną zachętą do dalszego uczestnictwa jest motywacja oparta na samoświadomości, mówiąca „lubię dzielić się wiedzą, co daje mi poczucie osobistego osiągnięcia”<ref name="Yang and Lai"/>.
 
=== Projekty siostrzane ===
 
<ref name="guardian WP user peak 1">{{Cytuj stronę | url = https://www.theguardian.com/technology/2009/aug/12/wikipedia-deletionist-inclusionist | tytuł = Wikipedia approaches its limits | data dostępu = 31 marca 2010 | nazwisko = Johnson | imię = Bobbie | data = 12 sierpnia 2009 | język = en | opublikowany = The Guardian}}</ref>
 
<ref name="zasady">{{cytuj | tytuł = Wikipedia:Zasady | data = 2020-11-12 | data dostępu = 2021-09-15 | url = https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Zasady | język = pl| opublikowany = Wikipedia (PL)}}</ref>
 
<ref name="encyklopedyczność">{{cytuj | tytuł = Wikipedia:Encyklopedyczność | data = 2021-07-06 | data dostępu = 2021-09-15 | url = https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Encyklopedyczno%C5%9B%C4%87 | język = pl| opublikowany = Wikipedia (PL)}}</ref>
 
<ref name="pua">{{cytuj | tytuł = Wikipedia:Przyznawanie uprawnień | data = 2021-09-13 | data dostępu = 2021-09-15 | url = https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Przyznawanie_uprawnie%C5%84 | język = pl| opublikowany = Wikipedia (PL)}}</ref>
 
<ref name="autonomiczność">{{cytuj | tytuł = Wikipedia:O Wikipedii | data = 2021-05-01 | data dostępu = 2021-09-19 | url = https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:O_Wikipedii&oldid=63169755 | język = pl| opublikowany = Wikipedia (PL)}}</ref>
 
<ref name="interwiki">{{cytuj | tytuł = Pomoc:Interwiki | data = 2021-07-18 | data dostępu = 2021-09-19 | url = https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Pomoc:Interwiki&oldid=64100477 | język = pl| opublikowany = Wikipedia (PL)}}</ref>
 
<ref name="aulinx">{{Cytuj stronę | url = http://www.aulinx.de/oss/code/wikipedia/ | tytuł = Aulinx | język = en | archiwum = https://web.archive.org/web/20040710213535/http://www.aulinx.de/oss/code/wikipedia/ | zarchiwizowano = 10 lipca 2004 | opublikowany = Aulinx}}</ref>
 
<ref name="ostatnie-zmiany">{{cytuj | tytuł = Ostatnie zmiany – Wikipedia, wolna encyklopedia | data dostępu = 2021-09-26 | opublikowany = pl.wikipedia.org | url = https://pl.wikipedia.org/wiki/Specjalna:Ostatnie_zmiany | język = pl}}</ref>
 
<ref name="Wersje-przejrzane">{{cytuj | tytuł = Wikipedia:Wersje przejrzane | data = 2021-09-22 | data dostępu = 2021-09-26 | url = https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Wersje_przejrzane&oldid=64615904 | język = pl}}</ref>
 
<ref name="redaktorzy">{{cytuj | tytuł = Wikipedia:Redaktorzy | data = 2020-09-18 | data dostępu = 2021-09-26 | url = https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Redaktorzy&oldid=60876824 | język = pl}}</ref>
<ref name="formatowanie">{{cytuj | tytuł = Pomoc:Formatowanie tekstu | data = 2021-04-17 | data dostępu = 2021-10-12 | url = https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Pomoc:Formatowanie_tekstu&oldid=63035215 | język = pl}}</ref>
 
<ref name="wikipedysta">{{Cytuj stronę | url = http://blog.oxforddictionaries.com/2012/08/hella-ridic-new-words-to-make-you-lolz/ | tytuł = Hella ridic new words to make you lolz: ODO sierpień 2012 update | data dostępu = 27 września 2012 | data = 23 sierpnia 2012 | opublikowany = [[Oxford University Press]] | język = en | archiwum = https://web.archive.org/web/20121028113814/http://blog.oxforddictionaries.com/2012/08/hella-ridic-new-words-to-make-you-lolz/ | zarchiwizowano = 28 października 2012 }}</ref>
<ref name="WP:POV">{{cytuj | tytuł = Wikipedia:Neutralny punkt widzenia | data = 2021-10-06 | data dostępu = 2021-10-13 | url = https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Neutralny_punkt_widzenia&oldid=64734438 | język = pl}}</ref>
 
<ref name="prawa autorskieHerring">{{cytuj | tytuł = Wikipedia:PrawaCommunication autorskieStyles |Make dataa = 2021-05-04Difference | data dostępu = 2021-10-1323 | opublikowany = www.nytimes.com | url = https://plwww.wikipedianytimes.orgcom/wroomfordebate/index.php?title=Wikipedia:Prawa_autorskie&oldid=631989892011/02/02/where-are-the-women-in-wikipedia/communication-styles-make-a-difference | język = plen | autor =Susan C. Herring}}</ref>
 
<ref name="wikietykietaHarrison">{{cytuj | autor = Stephen Harrison | tytuł = Wikipedia:WikietykietaWikipedia’s Parent Organization Wants to Save the World | data = 20202019-1108-1216 | data dostępu = 2021-10-1323 | opublikowany = Slate Magazine | url = https://plslate.wikipedia.orgcom/wtechnology/index2019/08/wikimania-wikipedia-conference-human-rights-goals.php?title=Wikipedia:Wikietykieta&oldid=61334544html | język = plen }}</ref>
 
<ref name="Yang and Lai">{{Cytuj pismo | nazwisko = Yang | imię = Heng-Li | tytuł = Motivations of Wikipedia content contributors | czasopismo = Computers in Human Behavior | wolumin = 26 | wydanie = 6 | strony = 1377–1383 | data = listopad 2010 | doi = 10.1016/j.chb.2010.04.011 | język = en }}</ref>
 
</references>
 
== Bibliografia ==
* {{cytuj | autor = Dariusz Jemielniak | redaktor = Wydawnictwo Poltext | tytuł = Życie wirtualnych dzikich : Netnografia Wikipedii największego projektu współtworzonego przez ludzi | data = 2013 | isbn = 978-83-7561-285-1 | miejsce = Warszawa | wydawca = Wydawnictwo Poltext | oclc = 843391181}}
 
== Linki zewnętrzne ==
20 922

edycje