Nagroda im. ks. Leopolda Jana Szersznika: Różnice pomiędzy wersjami

brak opisu edycji
(lit.)
{{Dopracować|łasiczki=2021-11|źródła=2021-11}}{{Nagroda infobox
|nazwa = Nagroda im. ks. Leopolda Jana Szersznika
|grafika = Statuetka nagrody im. ks. L.J. Szersznika.JPG
'''Nagroda imienia [[Leopold Szersznik|ks. Leopolda Jana Szersznika]]''' – najwyższe wyróżnienie samorządu terytorialnego powiatu cieszyńskiego w dziedzinie kultury, przyznawane corocznie od 2002 r. przez władze [[Powiat cieszyński|powiatu cieszyńskiego]]. Celem nagrody jest promocja kultury regionu [[Śląsk Cieszyński|Śląska Cieszyńskiego]]. Nagroda nadawana jest w trzech kategoriach: twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego i ma charakter finansowy, a sporadycznie także honorowy, co jak dotychczas miało miejsce tylko dwukrotnie. Wysokość finansowa nagrody w 2014 wynosiła 3000 złotych w każdej z trzech kategorii.
 
Nagroda może być przyznawana osobom fizycznym lub osobom prawnym i innym podmiotom, których działalność w zakresie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury miała znaczenie dla kultury na terenie powiatu cieszyńskiego, na podstawie oceny całokształtu ich działalności lub osiągnięć o istotnym znaczeniu. Laureaci nagrody wyłaniani są w trzyetapowym konkursie, który trwa od 1 stycznia do czerwca. Pierwszy etap to zgłaszanie i przyjmowanie przez Zarząd Powiatu Cieszyńskiego nominacji do nagrody. Etap drugi stanowi zaproponowanie Laureatów w trzech kategoriach przez pięcioosobową Komisję. W ostatnim etapie trzech lub więcej laureatów zatwierdzanych jest przez Zarząd Powiatu Cieszyńskiego.<ref>{{Cytuj stronę | url = https://bip.powiat.cieszyn.pl/uchwala/3949/zmiany-uchwaly-nr-xv-129-08-z-dnia-28-stycznia-2008-r-w-sprawie-ustanowienia-i-przyznawania-dorocznych-nagrod-za-osiagniecia-w-dziedzinie-tworczosci-artystycznej-upowszechniania-i-ochrony-kultury | tytuł = Uchwała Nr XL/363/10 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 29 marca 2010 r. | data dostępu = 2019-01-09}}</ref>.
 
Podczas uroczystej gali uhonorowania nagrodą Laureaci otrzymują statuetkę ks. L.J. Szersznika zaprojektowaną przez Urszulę Górnicką-Hermę – związaną z Cieszynem rzeźbiarkę i medalierkę. Fundatorem nagrody jest samorząd terytorialny powiatu cieszyńskiego.
 
== Historia nagrody ==
Nagroda im. ks. L. J. Szersznika powstała w 2002 r. z inicjatywy władz powiatu cieszyńskiego I kadencji, a szczególnie – cieszyńskiego poety [[Jerzy Kronhold|Jerzego Kronholda]], staraniem Wydziału Kultury Starostwa Powiatowego w Cieszynie, w tym zwłaszcza – zajmującego się sprawami kultury w regionie – [[Łukasz Konarzewski|Łukasza Konarzewskiego]]. Od swej siódmej edycji w 2008 r. nosi imię ks. Leopolda Jana Szersznika, który przed ponad 200 laty tworzył podstawy wiedzy o kulturze Śląska Cieszyńskiego<ref>Łukasz Konarzewski, zbiór dokumentów dotyczących Nagrody im. ks. L.J. Szersznika Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Informacji Starostwa Powiatowego w Cieszynie.</ref>. Zebrał on m.in. jeden z pierwszych i niezwykle cennych księgozbiorów na Śląsku Cieszyńskim oraz zgromadził pierwszą kolekcję przyrodniczą o charakterze naukowym. W 1802 r. jako pierwszy swoje zbiory przeznaczył także na cele publiczne tworząc w ten sposób zaczątki muzealnictwa na Śląsku Cieszyńskim. Żyjąc na przełomie XVIII i XIX w. tworzył zatem podstawy kulturowe Śląska od strony bibliofilskiej, naukowej i kolekcjonerskiej. Jego działalność na rzecz kultury na Śląsku Cieszyńskim ma znaczenie fundamentalne<ref>[[Janusz Spyra]], ''Ksiądz Leopold Jan Szersznik – życie i działalność'', w: ''Towarzystwo Jezusowe na Śląsku Cieszyńskim. Studium ekumeniczne'', red. ks. Józef Budniak, ks. Karol Moroz, WAM Kraków 2005, s. 165-177.</ref>. Nagroda im ks. L. J. Szersznika cieszy się wzrastającym prestiżem i jest coraz ważniejszym wydarzeniem medialnym. Nadawana była już w różnorodnych choć zawsze szczególnych miejscach – w Sali Sesyjnej Rady Powiatu Cieszyńskiego, Zamku – Rezydencji Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w Wiśle, w reprezentacyjnej Sali Rzymskiej Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie oraz w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Cieszynie i Państwowej Szkole Muzycznej im I. Paderewskiego w Cieszynie.
Nagroda im ks. L. J. Szersznika cieszy się wzrastającym prestiżem i jest coraz ważniejszym wydarzeniem medialnym. Nadawana była już w różnorodnych choć zawsze szczególnych miejscach – w Sali Sesyjnej Rady Powiatu Cieszyńskiego, Zamku – Rezydencji Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w Wiśle, w reprezentacyjnej Sali Rzymskiej Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie oraz w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Cieszynie i Państwowej Szkole Muzycznej im I. Paderewskiego w Cieszynie.
 
== Laureaci nagrody ==
* '''Kazimierz Urbaś''' – w kategorii twórczości artystycznej, za twórcze dokonania w zakresie muzyki regionalnej i folklorystycznej, służące zainspirowaniu innych twórców, a przez to jej rozwojowi formalnemu w regionie i w Polsce.
* '''Chór Mieszany „Echo” z Zebrzydowic''' – w kategorii upowszechniania kultury, za zasługi związane z całokształtem działalności służącej popularyzacji kultury, a w tym szczególnie muzyki oraz za wynikającą stąd promocję regionu.
* '''[[Jan Krop]]''' – w kategorii ochrony kultury, za wybitne dokonania w zakresie zachowania pamięci o gwarze Śląska Cieszyńskiego przy jednoczesnym kształtowaniu wysokiej kultury języka polskiego w regionie.
 
'''Rok 2009'''
* '''prof. [[Józef Knopek]]''' – w kategorii twórczości artystycznej, za twórcze dokonania w zakresie technik graficznych oraz zasługi w dziedzinie pedagogiki plastycznej, jak i promocji młodych artystów Śląska Cieszyńskiego i sztuki polskiej.
* '''[[Estrada Ludowa „Czantoria” z Ustronia]]''' – w kategorii upowszechniania kultury, za całokształt działalności służącej popularyzacji kultury, a w tym szczególnie pieśni oraz wynikającą stąd promocję regionu i kultury Śląska Cieszyńskiego.
* '''Władysław Wilczak''' – w kategorii upowszechniania kultury, za całokształt działalności służącej popularyzacji kultury muzycznej, a w tym szczególnie rozwojowi artystycznemu zespołu Estrada Ludowa „Czantoria” oraz za wynikającą stąd promocję kultury regionu.
* '''[[Jerzy Wałga]]''' – w kategorii ochrony kultury, za istotne zasługi w zakresie zachowania ważnego elementu kultury materialnej Śląska Cieszyńskiego poprzez twórcze kultywowanie najlepszych tradycji regionalnego rzemiosła artystycznego.
 
'''Rok 2010'''
* '''[[Jan Chmiel]]''' – w kategorii twórczości artystycznej za całokształt dokonań muzycznych i pisarskich oraz promocję wartości kulturowych Śląska Cieszyńskiego.
* '''[[Biblioteka Miejska w Cieszynie]]''' – w kategorii upowszechniania kultury za dokonania służące czytelnictwu i szeroko pojętej kulturze książki, wynikające stąd rezultaty edukacyjne oraz związaną z tym formę promocji Śląska Cieszyńskiego w całej Polsce.
* '''[[Zespół Regionalny „Istebna”]]''' – w kategorii ochrony dziedzictwa kulturowego za istotne zasługi w zakresie zachowania, popularyzacji kultury i tradycji Górali Śląskich oraz za wynikającą stąd promocję Śląska Cieszyńskiego w Polsce i na świecie.
 
'''Rok 2012'''
* '''Chór Szkolny „Canzonetta” i Krzysztof Wójtowicz''' – w kategorii twórczości artystycznej za dokonania artystyczne i twórczą interpretację wielu utworów muzycznych, w tym dla kierownika Chóru – KRZYSZTOFA WÓJTOWICZA – za całokształt dokonań muzycznych, a szczególnie pedagogicznych i kompozytorskich, jak i promocję wartości kulturowych Śląska Cieszyńskiego.
* '''[[Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. Janiny Marcinkowej]]''' – w kategorii upowszechniania kultury za całokształt dorobku muzycznego i tanecznego zespołu oraz wynikającą stąd nadzwyczajną promocję regionu w całej Polsce i w Europie.
* '''Krzysztof Neścior''' – w kategorii ochrony dziedzictwa kulturowego za ratowanie pamięci historycznej o polskiej wojnie obronnej 1939 r., dokonaniach żołnierza polskiego w XX w., za edukację młodzieży w tym zakresie oraz za osobisty wkład w ratowanie związanych z tym wszystkim, ginących pamiątek historycznych – poprzez założenie własnym staraniem [[Muzeum 4 Pułku Strzelców Podhalańskich w Cieszynie]].
 
'''Rok 2014'''
* '''[[Wanda Mider]]''' – w kategorii twórczości artystycznej za poezję opiewającą piękno Śląska Cieszyńskiego oraz zawierającą się w jej utworach tradycję gwary regionalnej.
* '''[[Jadwiga Sikora]]''' – w kategorii upowszechniania kultury za wieloletnie prowadzenie Chóru „Echo” w Zebrzydowicach oraz za całokształt działań edukacyjnych i publicystycznych na rzecz kultury muzycznej regionu.
* '''Irena Prengel-Adamczyk''' – w kategorii ochrony dziedzictwa kulturowego za niepospolitą pracę muzealnika służącą zachowaniu pamięci i wiedzy o sztuce Śląska Cieszyńskiego i Europy Środkowej.
 
'''Rok 2018'''
 
* '''[[Teresa Waszut]]''' - w kategorii twórczości artystycznej za wybitne osiągnięcia o znaczeniu ponadlokalnym, za które uważa się całokształt jej twórczości poetyckiej oraz wynikającą z niej szczególną i nadzwyczajną promocję Śląska Cieszyńskiego w całej Polsce.
* '''Paweł Stanieczek''' -  w kategorii upowszechniania kultury za wieloletni dorobek w zakresie kształtowania świadomości i popularyzacji kultury Śląska Cieszyńskiego oraz wynikającą stąd szczególną promocję regionu w Polsce i w Europie.
* '''Koronczarki  z gminy Istebna''' ('''Marta Haratyk, Urszula Rybka, Danuta Krasowska, Renata Krasowska i Mariola Legierska )''' - w kategorii dziedzictwa kulturowego za wykonanie Największej Koronki Koniakowskiej Świata wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa,  tym samym popularyzację rękodzieła ludowego w kraju i poza jego granicami.
== Członkowie Komisji Nagrody ==
* Paweł Brągiel – członek komisji Nagrody w latach 2008-2010
* [[Wiesław Cienciała]] – ''członek stały Komisji Nagrody w charakterze eksperckim''
* Maria Cieślar – członek komisji Nagrody od 2015 r.
* Witold Dzierżawski – członek komisji Nagrody w latach 2002-2006
* [[Czesław Gluza]] – przewodniczący i członek Komisji Nagrody w latach 2008-2014
* [[Joanna Jurgała-Jureczka]] – członek Komisji Nagrody w charakterze eksperckim od 2015 r.
* [[Łukasz Konarzewski]] – ''członek stały Komisji Nagrody w charakterze eksperckim i jej przewodniczący od 2015 roku''
* Mirosław Kożdoń – przewodniczący i członek Komisji Nagrody w 2007 r.
* Łucja Michałek – członek komisji Nagrody od 2015 r. do 2018 r.
* [[Idzi Panic]] – przewodniczący i członek Komisji Nagrody w latach 2002-2006
* [[Tadeusz Styrnalski]] – członek Komisji Nagrody w 2002 r.
* Beata Sabath – członek Komisji Nagrody w latach 2003-2014
 
9168

edycji