Nagroda im. ks. Leopolda Jana Szersznika: Różnice pomiędzy wersjami

brak opisu edycji
* '''[[Władysław Oszelda]]''' – (nagroda honorowa) w kategoriach ochrony i upowszechniania kultury, za całokształt dokonań publicystycznych jako szczególnie istotnych działań na rzecz popularyzacji Śląska Cieszyńskiego i jego kultury, oraz utworzenie „Klubu Propozycji”, służącego za pomost w budowaniu stosunków międzyludzkich na Ziemi Cieszyńskiej, a będącego jednocześnie źródłem wielu inicjatyw o szerokim spektrum społeczno-kulturalnym.
* '''[[Jan Herma]]''' – w kategorii twórczości artystycznej, za całokształt dokonań mających na celu artystyczne utrwalanie historii i kultury Śląska Cieszyńskiego.
* '''[[Małgorzata Kiereś]]''' – w kategorii upowszechniania kultury, za całokształt zasług z obszaru popularyzacji, badań, wystawiennictwa i publicystyki na temat kultury górali Beskidu Śląskiego.
* '''[[Ryszard Makarewicz]]''' – kategorii ochrony kultury, za szczególne osiągnięcie, za które uważa się wkład zawodowy w zachowanie wartości architektonicznych i kulturowych Cieszyna i Śląska Cieszyńskiego, oraz za wynikającą stąd promocję Ziemi Cieszyńskiej.
 
'''Rok 2004'''
 
'''Rok 2006'''
* '''[[Iwona Konarzewska]]''' – w kategorii twórczości artystycznej, za całokształt twórczości, która posłużyła także promocji warstwy kulturowej Śląska Cieszyńskiego w Polsce i Europie.
* '''[[Polski Związek Kulturalno-Oświatowy]] w Republice Czeskiej''' – w kategorii upowszechniania kultury za działania służące rozwojowi świadomości kulturowej i narodowej wśród mieszkańców Śląska Cieszyńskiego w Republice Czeskiej – za historyczne i wybitne dokonania w sferze upowszechniania historii, kultury i języka polskiego oraz wynikającą z tego także promocję regionu w Polsce i na świecie.
* '''Stowarzyszenie [[Muzeum Drukarstwa w Cieszynie]]''' – w kategorii ochrony wartości kulturowych za wybitne dokonanie, za które uważa się prowadzenie Muzeum Drukarstwa w Cieszynie, chroniącego pamięć o tradycjach sztuk drukarskich Śląska Cieszyńskiego, pojętych także jako fragment lokalnego dorobku kultury materialnej.
 
'''Rok 2007'''
* '''[[Kapela Folklorystyczna „Wałasi”]]''' – w kategorii twórczości artystycznej, za całokształt dokonań artystycznych wspartych na tradycjach muzycznych Górali Śląskich oraz za wynikającą stąd także promocję Ziemi Cieszyńskiej.
* '''Stowarzyszenie [[Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka]] Oddział Regionalny w Cieszynie''' – w kategorii upowszechniania kultury, zwłaszcza teatralnej oraz dokonań artystycznych kina czeskiego, polskiego i słowackiego na pograniczu trzech państw oraz za wynikającą z tych działań promocję regionu w całej Polsce i Europie Środkowej.
* '''prof. [[Idzi Panic]]''' w kategorii ochrony kultury, za wybitne dokonania, za które uważa się stałą pieczę nad pamięcią historyczną Śląska Cieszyńskiego, pojętą także jako ochronę dorobku kultury lokalnej, Śląska i całej Polski.
 
'''Rok 2008'''
* '''[[Kazimierz Urbaś]]''' – w kategorii twórczości artystycznej, za twórcze dokonania w zakresie muzyki regionalnej i folklorystycznej, służące zainspirowaniu innych twórców, a przez to jej rozwojowi formalnemu w regionie i w Polsce.
* '''[[Chór Mieszany „Echo” z Zebrzydowic]]''' – w kategorii upowszechniania kultury, za zasługi związane z całokształtem działalności służącej popularyzacji kultury, a w tym szczególnie muzyki oraz za wynikającą stąd promocję regionu.
* '''[[Jan Krop]]''' – w kategorii ochrony kultury, za wybitne dokonania w zakresie zachowania pamięci o gwarze Śląska Cieszyńskiego przy jednoczesnym kształtowaniu wysokiej kultury języka polskiego w regionie.
 
* '''[[Jerzy Kronhold]]''' - w kategorii twórczości artystycznej za całokształt twórczości literackiej i działalności teatralnej oraz nadzwyczajną promocję Śląska Cieszyńskiego w Polsce i Europie Środkowej.
* '''Ewa Jaślar-Walicka''' - w kategorii upowszechniania kultury za całokształt dorobku muzycznego oraz wynikającą stąd promocję artystyczną regionu w całej Polsce, a także na świecie.
* '''[[Chata Kawuloka]]''' - muzeum regionalne w Istebnej - w kategorii ochrony dziedzictwa kulturowego za ratowanie dziedzictwa kulturowego Śląska Cieszyńskiego, a szczególnie za osobisty wkład Jana Kawuloka i jego córki – Zuzanny Kawulok w ocalanie pamięci o kulturze Górali Śląskich.
 
'''Rok 2017'''
* Paweł Brągiel – członek komisji Nagrody w latach 2008-2010
* [[Wiesław Cienciała]] – ''członek stały Komisji Nagrody w charakterze eksperckim''
* [[Maria Cieślar]] – członek komisji Nagrody od 2015 r.
* Witold Dzierżawski – członek komisji Nagrody w latach 2002-2006
* [[Czesław Gluza]] – przewodniczący i członek Komisji Nagrody w latach 2008-2014
* [[Idzi Panic]] – przewodniczący i członek Komisji Nagrody w latach 2002-2006
* [[Tadeusz Styrnalski]] – członek Komisji Nagrody w 2002 r.
* [[Beata Sabath]] – członek Komisji Nagrody w latach 2003-2014
 
== Przypisy ==
9171

edycji