Instytut Nafty i Gazu: Różnice pomiędzy wersjami

Dodane 229 bajtów ,  7 miesięcy temu
m
Aktualizacja danych oraz wprowadzenie poprawnych linków do informacji o Instytucie Nafty i Gazu - PIB
[wersja nieprzejrzana][wersja nieprzejrzana]
Znaczniki: Z urządzenia mobilnego Z wersji mobilnej
m (Aktualizacja danych oraz wprowadzenie poprawnych linków do informacji o Instytucie Nafty i Gazu - PIB)
Znaczniki: VisualEditor Z urządzenia mobilnego Z wersji mobilnej
Instytut Nafty i Gazu podzielony jest na 28 zakładów zgrupowanych w cztery piony:
 
* [https://www.inig.pl/oferta/oferta-badawcza/32-pion-poszukiwan-zloz-weglowodorow Pion Poszukiwania Złóż Węglowodorów]:
** Zakład Geofizyki Wiertniczej
** Zakład Geologii i Geochemii
** Zakład Inżynierii Naftowej
** Zakład Inżynierii Strzelniczej i Środowiskowej
* [https://www.inig.pl/oferta/oferta-badawcza/33-pion-eksploatacji-zloz-weglowodorow Pion Eksploatacji Złóż Węglowodorów]:
** Zakład Informatyki
* Pion Eksploatacji Złóż Węglowodorów:
** Zakład Technologii Wiercenia
** Zakład Badania Złóż Ropy i Gazu
** Zakład Technologii Eksploatacji Płynów Złożowych
** Zakład Stymulacji Wydobycia Węglowodorów
** Zakład SymulacjiStymulacji Złóż Węglowodorów i PMG
** Zakład Podziemnego Magazynowania Gazu
** Laboratorium Badań Środowiskowych
* [https://www.inig.pl/oferta/oferta-badawcza/34-pion-gazownictwa Pion Gazownictwa]:
** Zakład Ochrony Środowiska
** Zakład Przesyłania i Dystrybucji Gazu
** Zakład Użytkowania Paliw
** Zakład Nawaniania Paliw Gazowych
* [https://www.inig.pl/oferta/oferta-badawcza/35-pion-technologii-nafty Pion Technologii Nafty]:
** Zakład Oczyszczania i Uzdatniania Paliw Gazowych
* Pion Technologii Nafty:
** Zakład Analiz Naftowych
** Zakład PaliwZrównoważonych iTechnologii Procesów KatalitycznychChemicznych
** Zakład Olejów, Środków Smarowych i Asfaltów
** Zakład Dodatków i Nowych Technologii Chemicznych
** Zakład Oceny Własności Eksploatacyjnych
** Zakład Produkcji Doświadczalnej i Małotonażowej oraz Sprzedaży
** Zakład Normalizacji
 
Oprócz zakładów badawczych, w Instytucie działają: [https://www.inig.pl/certyfikacja Biuro Certyfikacji] (jednostka upoważniona do prowadzenia procedur oceny zgodności z dyrektywami Unii Europejskiej dotyczącymi: wymagań dla urządzeń spalających paliwa gazowe, zasadniczych wymagań dotyczących efektywności energetycznej nowych wodnych kotłów grzewczych, wyrobów budowlanych, zasadniczych wymagań dla przyrządów pomiarowych w zakresie gazomierzy i przeliczników do gazomierzy, zasadniczych wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych – dla I, II, III kategorii urządzeń), Dział Aprobat Technicznych (wydawanie Aprobat Technicznych na wyroby budowlane stosowane w sieciach i instalacjach paliw gazowych) oraz Centrum Funduszy Europejskich dla Energetyki (pełni rolę Instytucji Wdrażającej Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 7.1 Rozwój inteligentnych systemów magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii).
 
Instytut posiada 17 laboratoriów akredytowanych przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA) na zgodność z normą PN–EN ISO/lEC 17025:2005, wchodzące w struktury zakładów badawczych.
Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy dysponuje ośrodkiem szkoleniowym, oferującym wysokospecjalistyczne szkolenia z zakresu branży paliwowej i gazowniczej.
 
'''I'''stotnąIstotną funkcją Instytutu jest [https://www.inig.pl/wydawnictwa-inig-pib działalność wydawnicza]. Wydawane periodyki: „Nafta-Gaz” (miesięcznik), „Prace Naukowe INiG-PIB” (monografie), a także „Rynek Polskiej Nafty i Gazu” (rocznik) służą upowszechnianiu wiedzy z zakresu szeroko pojętego gazownictwa oraz przetwórstwa ropy naftowej.
 
== Kierownictwo ==
10

edycji