Polecenia systemu operacyjnego Unix: Różnice pomiędzy wersjami

(→‎Zestaw najważniejszych poleceń: dodano operatory logiczne)
 
===Operatory Logiczne (bash)===
* && - wykonaj jeśli poprzednie polecenie zakończylo się sukcesem, np. '''`./configure && make bzImagbzImage`'''
* ; - bezwzględne wykonanie, np. '''`clear ; echo -e "Fajnie!"`'''
* > - przekierowanie standardowego wyjścia (czyli to co program wypisze w konsoli) do pliku, np. '''`cat /proc/cpuinfo > ~/cpuinfo.txt`'''
* < - przekierowanie do standardowego wejścia, np. '''`cat < /proc/cpuinfo`''', jednak w efekcie to to samo co '''`cat /proc/cpuinfo`''' (w 1pierwszym przypadku dane wejściowe doto plik skierowany na standardowe wejście, w drugim parametr przekazywany do programu, który znajduje, otwiera i czyta plik)
* | - skierowanie standardowego wyjścia do potoku, który obsłuży program trzeci, np. '''`cat /etc/hosts | grep "192.168.0." | awk {print $1}`'''
 
==Przykłady łączenia kilku poleceń==
Anonimowy użytkownik