Zero tolerancji dla przemocy w szkole: Różnice pomiędzy wersjami

→‎"Trójki": drobne merytoryczne, drobne redakcyjne
(→‎"Trójki": drobne merytoryczne, drobne redakcyjne)
Stosowanie środków wychowawczych przez dyrektora będzie uzależnione od zgody rodziców lub pełnoletniego ucznia. W przypadku braku takiej zgody będzie składany wniosek do właściwego sądu. Sąd zaś będzie mógł zobowiązać ucznia do naprawienia szkody, wykonania określonych prac lub świadczeń na rzecz pokrzywdzonego, szkoły lub społeczności lokalnej. Jeżeli wymienione powyżej środki wychowawcze okażą się bezskuteczne, wówczas dyrektorzy szkół, w ramach kary ostatecznej, będą mogli skierować ucznia do Ośrodka Wsparcia Wychowawczego.
 
== "Trójki giertychowskie" ==
W ramach programu w [[Listopad 2006|listopadzie 2006]] powołano tzw. "trójki giertychowskie", czyli zespoły, w skład których wchodzą [[policjant]], przedstawiciel [[przedstawicielorgan prowadzący szkołę|organu prowadzącego gminyszkołę]] i przedstawiciel kuratorium oświaty.
 
O specyfice "trójek" decydowali [[Wojewoda|wojewodowie]], którzy byli odpowiedzialni za ich powołanie. Pierwsze "trójki" ruszyły do szkół w połowie listopada 2006. Ich zadaniem była kontrola polskich szkół a zwłaszcza zwrócenie uwagi na problemy z jakimi borykają się szkoły ([[alkoholizm]], [[narkomania]], agresja, przemoc, kradzieże, itp.)