Zrzeszenie Wolnych Badaczy Pisma Świętego: Różnice pomiędzy wersjami

brak opisu edycji
*w większości przyjmują, że od 1874 r. Jezus jest obecny drugi raz na ziemi jako istota niewidzialna, mając za zadanie wprowadzenie Królestwa Bożego;
*w wybór Kościoła, w liczbie 144 000 osób powołanych, wypróbowanych na ziemi, czyli Oblubienicy Chrystusowej, osiągającej naturę Boską (nieśmiertelność);
*wierzą, że w Tysiącleciu ludzie będą mieli drugą szansę na zbawienie. To przekonanie [błędne, nie mające poparcia w Biblii] sprawia, że pomijają znaczenie [[Ewangelizacja|Ewangelizacji]]
Zrzeszenie nie ma zwierzchniej władzy ustawodawczej i hierarchii duchownych. Przewodniczącym Zarządu jest Edward Pietrzyk.
Anonimowy użytkownik