Spišsko-šarišské medzihorie

Spišsko-šarišské medzihorie lub krótko: Šariš – obniżenie śródgórskie w Obniżeniu Liptowsko-Spiskim łańcucha Centralnych Karpat Zachodnich na Słowacji ciągnące się z północnego zachodu na południowy wschód od Lubowli po Preszów (już za granicami regionu). Region graniczy od północy z Beskidem Sądeckim i Pieninami (na niewielkim odcinku), od północnego zachodu z Magurą Spiską i Górami Lewockimi, od południowego zachodu z górami Bachureň i Wyżyną Szaryską, od południowego wschodu zaś z Górami Czerchowskimi, Beskyskim predhoriem i Kotliną Koszycką[1][2].

Spišsko-šarišské medzihorie
Ilustracja
Położenie na mapie Centralnych Karpat Zachodnich
Megaregion

Region Karpacki

Prowincja

Karpaty Zachodnie

Podprowincja

Centralne Karpaty Zachodnie

Makroregion

Obniżenie Liptowsko-Spiskie

Mezoregion

Spišsko-šarišské medzihorie

Zajmowane
jednostki
administracyjne

Słowacja
kraj preszowski

Jest to region o złożonej strukturze wewnętrznej – jego północno część jest zbudowana ze skał fliszu magurskiego, a południowa zaś z fliszu centralnokarpackiego[3].

Obniżenie to składa się z sześciu regionów[1]:

Przez Šariš biegnie Wielki Europejski Dział Wodny między zlewiskami Bałtyku i Morza Czarnego[4]. Głównymi rzekami regionu są Poprad, przepływający przez część północną, oraz Torysa, przepływająca przez część południową. Na obszarze regionu znajdują się następujące miasta: Lubowla, Lipany, Sabinov, Wielki Szarysz[5][6][7].

Przypisy edytuj

  1. a b 16. Geomorfologicke jednotky. W: Atlas Slovenskej socialistickej republiky. Bratislava: Slovenská akadémia vied, Slovenský úrad geodézie a kartografie, 1980. ISBN 79-625-80.
  2. Slovensko – povrch. W: Slovenská republika.Zemepisný atlas. Bratislava: Mapa Slovakia, 2003. ISBN 80-8067-006-4.
  3. Jarosław Balon. Wybrane problemy regionalizacji fizycznogeograficznej Centralnych Karpat Zachodnich. „Prace Geograficzne”. 128, s. 29-43, 2012. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego. ISSN 1644-3586. 
  4. Turystyczna i satelitarna mapa Słowacji. [dostęp 2017-06-05].
  5. Spišská Magura, Pieniny (103). Turistická mapa. 1:50.000. Harmanec: VKÚ, 2007. ISBN 60-03-32004-4.
  6. Čergov (104). Turistická mapa. 1:50.000. Harmanec: VKÚ, 2006. ISBN 60-03-32243-8.
  7. Šarišská vrchovina, Branisko (115). Turistická mapa. 1:50.000. Harmanec: VKÚ, 2004. ISBN 60-03-32016-8.
Jakubianska brázda. Miejscowość Jakubany, w tle Góry Lewockie