Otwórz menu główne

Spirala logarytmicznakrzywa płaska przecinająca pod jednakowym, stałym kątem wszystkie półproste wychodzące z ustalonego punktu, zwanego biegunem spirali.

Opis matematycznyEdytuj

 
Spirala logarytmiczna w układzie współrzędnych biegunowych (α = 80°)
 
Spirala logarytmiczna w układzie współrzędnych kartezjańskich

Wzór opisujący spiralę logarytmiczną we współrzędnych biegunowych, gdy biegun spirali pokrywa się z biegunem (początkiem) układu współrzędnych:

 

lub

 

gdzie:

  – podstawa logarytmu naturalnego,
 

Jeden „koniec” spirali nawija się na biegun (dla   spirala asymptotycznie zbliża się do bieguna  ), zaś drugi „ucieka” w nieskończoność (dla   zwoje spirali rosną nieograniczenie:  ).

Stosunek pochodnej wartości promienia   względem kąta   do promienia jest stały i równy współczynnikowi w wykładniku:

 

wobec czego kąt   pomiędzy spiralą i promieniami (półprostymi) wychodzącymi z bieguna spirali spełnia równość:

 

Kąt ten jest więc stały:

 

zaś współczynnik   decyduje o tym jak „szybko” oraz w którą stronę spirala się skręca.
Dla   kąt   – krzywa przecina promienie prostopadle, zatem spirala degeneruje się do okręgu (o równaniu  ). Przy   dążącym do nieskończoności spirala „rozprostowuje się”, w granicy dążąc do półprostej  
Zmiana znaku współczynnika   równoważna jest zmianie znaku zmiennej   odpowiada zatem symetrii osiowej względem prostej   odwzorowując spiralę prawoskrętną w lewoskrętną i odwrotnie.

Współczynnik   jest skalą spirali (w funkcji   występuje jako mnożnik), odpowiada zatem za wielkość krzywej. Zmiana jego wartości odpowiada obracaniu spirali wokół bieguna – ponieważ

 

to  -krotne zwiększenie współczynnika   odpowiada obróceniu spirali o kąt  

Równania parametryczne spirali logarytmicznej są więc następujące:

 
 

gdzie  

WłaściwościEdytuj

  • Odległość od środka kolejnych pętel spirali rośnie w postępie geometrycznym.
  • Wyruszając z dowolnego punktu   spirali i idąc po niej można okrążyć biegun dowolną liczbę razy nie dochodząc do niego. Jednak droga, którą przemierzyć trzeba od tego punktu do bieguna, jest skończona. Tę własność pierwszy zauważył Evangelista Torricelli. Droga ta wynosi:
 

gdzie   to odległość (po linii prostej) punktu   od bieguna.

Spirale logarytmiczne w przyrodzieEdytuj

W wielu zjawiskach i obiektach w przyrodzie można spotkać się z tworami w kształcie spirali logarytmicznej. Przykłady tego są następujące:

  • Droga, jaką owad leci do źródła światła. Owady zwykły zachowywać stały kąt pomiędzy torem lotu a źródłem światła. Zazwyczaj Księżyc lub Słońce jest jedynym źródłem światła i lecąc według tej reguły, owady poruszają się po linii prostej.
  • Ramiona galaktyki spiralnej. Uważa się, że Droga Mleczna ma 4 główne ramiona, z których każde jest spiralą logarytmiczną o kącie 12°. Ramiona galaktyk spiralnych mają kąty od 10° do 40°.
  • Ramiona tropikalnych cyklonów jak huragany.
  • Wiele biologicznych struktur jak muszle mięczaków. W tym przypadku spiralny kształt jest wynikiem algorytmu: Weź dowolną figurę płaską F0, pomniejsz ją k razy otrzymując F1 i doklej F1 do F0. Następnie pomniejsz F1 k razy otrzymując F2 i doklej F2 do F1 etc. Powtarzanie tego procesu prowadzi do powstania spiralnego kształtu.

Zobacz teżEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj