Spis formatów plików dokumentów biurowych

lista w projekcie Wikimedia

Formaty plików dokumentów biurowych można podzielić na formaty przechowujące dokumenty tekstowe, arkusze kalkulacyjne i prezentacje.

Dokumenty tekstowe edytuj

Arkusze kalkulacyjne edytuj

Prezentacje multimedialne edytuj