Spis instytutów badawczych w Polsce

Spis instytutów badawczych i placówek naukowych według organów nadzorujących[1].

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoEdytuj

Ministerstwo CyfryzacjiEdytuj

Ministerstwo Edukacji NarodowejEdytuj

Ministerstwo GospodarkiEdytuj

Instytuty naukowo-badawczeEdytuj

Ośrodki badawczo-rozwojoweEdytuj

Laboratoria i inne jednostki badawczo-rozwojoweEdytuj

JBR nadzorowane przez dawne Ministerstwo Pracy i Polityki SpołecznejEdytuj

Ministerstwo InfrastrukturyEdytuj

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa NarodowegoEdytuj

Ministerstwo Obrony NarodowejEdytuj

Ministerstwo Pracy i Polityki SpołecznejEdytuj

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju WsiEdytuj

Ministerstwo Skarbu PaństwaEdytuj

Ministerstwo Sportu i TurystykiEdytuj

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i AdministracjiEdytuj

Ministerstwo Spraw ZagranicznychEdytuj

Ministerstwo SprawiedliwościEdytuj

Ministerstwo ŚrodowiskaEdytuj

Ministerstwo ZdrowiaEdytuj

PrzypisyEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj