Spowodowanie średniego uszczerbku na zdrowiu

typ przestępstwa w polskim prawie

Spowodowanie średniego uszczerbku na zdrowiutyp występku skierowanego przeciwko zdrowiu człowieka określony przez polski kodeks karny.

Spowodowanie średniego uszczerbku na zdrowiu
KK z 1997
Ciężar gatunkowy występek
Przepis art. 157 § 1 k.k.
Kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5
Strona podmiotowa umyślna w zamiarze bezpośrednim i ewentualnym[1]
Odpowiedzialność od 15. roku życia nie
Typ kwalifikowany

nie

Typ uprzywilejowany
  • nieumyślność (art. 157 § 3 w związku z § 1 k.k.)
  • różne tryby ścigania w typie uprzywilejowanym
Zastrzeżenia dotyczące pojęć prawnych

Przez średni uszczerbek na zdrowiu rozumie się naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia, inny niż określony w art. 156 § 1 kodeksu karnego.

Typ uprzywilejowanyEdytuj

Osoba, która działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Tryb ściganiaEdytuj

Jeżeli pokrzywdzonym jest osoba najbliższa, ściganie przestępstwa nieumyślnego spowodowania średniego uszczerbku na zdrowiu następuje na jej wniosek.

PrzypisyEdytuj

  1. Marek Mozgawa (red.), Kodeks karny. Komentarz aktualizowany, LEX/el. 2017.