Sprężyna śrubowa

Sprężyna śrubowa – rodzaj sprężyny wykonanej z drutu okrągłego, kwadratowego lub prostokątnego ukształtowanego w formie linii śrubowej. W zależności od kierunku nawinięcia sprężyny dzieli się na prawo- lub lewoskrętne, przy czym skok zwojów sprężyny może być stały lub zmienny.

Sprężyny śrubowe mogą być walcowe albo stożkowe.

Sprężyna śrubowa może pracować na ściskanie, rozciąganie lub skręcanie.