Sprężyna spiralna

Sprężyna spiralnasprężyna wykonana z cienkiej taśmy stalowej obciążana momentem skręcającym, wywołującym w taśmie naprężenia zginające. W zależności od długości taśmy można osiągnąć różne kąty skrętu.

Sprężyna napędowa zegarka
Włos – element regulatora balansowego zegarka

Sprężyny te powszechnie stosowano do lat 80. XX w. jako sprężyny napędowe np. w zegarkach i zegarach oraz jako tzw. włos – element regulatora balansowego. Obecnie zegary mechaniczne zostały wyparte przez zegary elektroniczne, a sprężyny napędowe stosowane są najczęściej do napędu zabawek mechanicznych.

Zgromadzona energiaEdytuj

Przy założeniu, że poszczególne zwoje sprężyny nie stykają się ze sobą, energię zakumulowaną w sprężynie można obliczyć ze wzoru:

 

gdzie:

  – długość sprężyny,
 moment zginający w dowolnym przekroju sprężyny,
 współczynnik sprężystości podłużnej,
  – osiowy moment bezwładności przekroju elementu  

Kąt obrotuEdytuj

Jeśli materiał odkształca się zgodnie z prawem Hooka, to kąt obrotu sprężyny spowodowany działaniem momentu   można wyliczyć ze wzoru:

 


Zobacz teżEdytuj

BibliografiaEdytuj

  • Stefan Żukowski: Sprężyny. Warszawa: PWT, 1955.