Otwórz menu główne

Sprawdzian krzyżowy

Sprawdzian krzyżowy (walidacja krzyżowa, kroswalidacja, sprawdzanie krzyżowe) – metoda statystyczna, polegająca na podziale próby statystycznej na podzbiory, a następnie przeprowadzaniu wszelkich analiz na niektórych z nich (zbiór uczący), podczas gdy pozostałe służą do potwierdzenia wiarygodności jej wyników (zbiór testowy, zbiór walidacyjny).

Teoria sprawdzianu krzyżowego została zapoczątkowana przez Seymoura Geissera. Pozwala ona bronić się przed tzw. błędem trzeciego rodzaju i właściwie ocenić trafność prognostyczną modelu predykcyjnego. Bez jej zastosowania nie można być pewnym czy model będzie dobrze działał dla danych, które nie były wykorzystywane do jego konstruowania (zob. overfitting).

RodzajeEdytuj

Prosta walidacjaEdytuj

Jest to najbardziej typowy rodzaj walidacji, w którym próbę dzieli się losowo na rozłączne zbiory: uczący i testowy. Zwykle zbiór testowy stanowi mniej niż 1/3 próby. Niektórzy nie zaliczają tego typu walidacji do metody sprawdzianu krzyżowego.

K-krotna walidacjaEdytuj

W tej metodzie, oryginalna próba jest dzielona na K podzbiorów. Następnie kolejno każdy z nich bierze się jako zbiór testowy, a pozostałe razem jako zbiór uczący i wykonuje analizę. Analiza jest więc wykonywana K razy. K rezultatów jest następnie uśrednianych (lub łączonych w inny sposób) w celu uzyskania jednego wyniku.

Leave-one-outEdytuj

Jest to odmiana walidacji K-krotnej, gdy N-elementowa próba jest dzielona na N podzbiorów, zawierających po jednym elemencie. Stosowana często dla małych zbiorów danych.

Kroswalidacja stratyfikowanaEdytuj

Nie jest to w zasadzie osobna odmiana kroswalidacji, a odnosi się do wszystkich jej rodzajów wymienionych powyżej. Kroswalidacja stratyfikowana (ang. stratified cross-validation) polega na takim podziale obiektów pomiędzy zbiór uczący i zbiór testowy, aby zachowane były oryginalne proporcje pomiędzy klasami decyzyjnymi. Zastosowanie kroswalidacji stratyfikowanej jest szczególnie ważne w przypadku, gdy w oryginalnym zbiorze danych występują znaczne dysproporcje w liczebności przykładów należących do poszczególnych klas decyzyjnych.

Zobacz teżEdytuj

BibliografiaEdytuj

  • Jacek Koronacki, Jan Ćwik: Statystyczne systemy uczące się. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2005, s. 90. ISBN 83-204-3157-3.
  • Ian H. Witten, Eibe Frank: Data Mining. Morgan Kaufmann, 2005, s. 149. ISBN 978-0-12-088407-0.

Linki zewnętrzneEdytuj