Sprawy Narodowościowe

Sprawy Narodowościowe – dwumiesięcznik/kwartalnik wydawany w latach 19271939 w Warszawie jako organ Instytutu Badań Spraw Narodowościowych, pod redakcją Stanisława J. Paprockiego.

Sprawy Narodowościowe
Czasopismo poświęcone badaniu spraw narodowościowych
Częstotliwość półrocznik
Państwo  Polska
Wydawca Instytut Slawistyki PAN
Pierwszy numer 1927
Ostatni numer nadal
Redaktor naczelny Wojciech Józef Bursza
Strona internetowa

Od 1992 r. reaktywowany został jako półrocznik pod tytułem „Sprawy Narodowościowe – seria nowa” pod redakcją Krzysztofa Kwaśniewskiego i Jerzego Wisłockiego,w Zakładzie Badań Narodowościowych PAN w Poznaniu a od 1998 r. nadal pod redakcją Wojciecha Józefa Burszty.

Czasopismo zawiera główne działy: artykuły, artykuły przeglądowe, kronika i informacje, recenzje i omówienia, polemiki oraz bibliografia; w dziale Specific Nationalisms drukowane są artykuły w języku angielskim. Pismo podejmuje zagadnienia narodowościowe z punktu widzenia różnych dyscyplin naukowych i zamieszcza oryginalne opracowania autorów z całego świata (także w przekładach na język polski). Publikacje koncentrują się na problemach narodów, grup etnicznych i mniejszości narodowych zarówno w przeszłości, jak i w teraźniejszości ujmowanych w sposób obiektywny z uwzględnieniem takich czynników, jak historyczne, socjologiczne i etnologiczne, kulturowe i językowe, demograficzne, polityczne, gospodarcze, medialne i inne.

LiteraturaEdytuj

  • Encyklopedia ukrainoznawstwa

Linki zewnętrzneEdytuj