Sprzążka

Sprzążka lub klamra (łac. fibula) – u grzybów jest to jednostronne, niewielkie zgrubienie strzępki występujące na poprzecznej przegrodzie między jej dwoma sąsiednimi członami. Ma postać kabłąkowatego łącznika[1]. Tworzy się po mitozie, w wyniku której w komórce strzępki z dikarionu powstają 4 jądra (a dokładniej dwie pary jąder różnoimiennych). Następnie powstaje septa i sprzążka, przez którą jedno z jąder przechodzi do podzielonej septą sprzążki. W wyniku tego powstają dwie pary dikarionów[2].

Powstawanie sprzążki

Sprzążki występują u wielu gatunków podstawczaków. Biorą udział w procesie podziału komórek. Zapewniają różnoimienność jąder komórek dzielącej się strzępki[2].

Sprzążka występująca u nasady podstawki nosi nazwę sprzążki bazalnej[3].

Mikroskopowe zdjęcie sprzążki między dwoma członami strzępki

PrzypisyEdytuj

  1. Alina Skirgiełło, Gołąbek (Russula). Grzyby (Mycota), tom 20. Podstawczaki (Basidiomycetes), gołąbkowce (Russulales), gołąbkowate (Russulaceae), gołąbek (Russula), Warszawa-Kraków: PWN, 1998, ISBN 83-01-09137-1
  2. a b Selim Kryczyński, Zbigniew Weber, Fitopatologia. Tom 1. Podstawy fitopatologii, Poznań: PWRiL, 2010, ISBN 978-83-09-01-063-0
  3. Stanisław Domański, Grzyby (Mycota). Tom XXI. Podstawczaki (Basidiomycota). Bezblaszkowce (Aphyllophorales). Skórnikowate (Stereaceae). Pucharkowate (Podoscyphaceae). Kraków: PWN, 1991, ISBN 83-01-09471-0