Stała (matematyka)

Stała – pewien symbol, któremu przyporządkowana jest określona zdefiniowana wartość. Ścisła definicja uzależniona jest od dziedziny matematyki, w której obiekt jest stosowany.

Spód suwaka logarytmicznego z niektórymi stałymi

Arytmetyka edytuj

W arytmetyce stałą nazywa się po prostu pewne konkretne liczby, np. π lub e.

Algebra edytuj

W algebrze uniwersalnej stałą jest pewien symbol funkcyjny odpowiadający funkcji zeroargumentowej – funkcja taka nie pobiera argumentów i zawsze „zwraca” tę samą wartość. Jest to więc szczególny typ funkcji i z tego powodu stałe traktuje się często jako pewne specjalne obiekty algebry niebędące funkcjami.

Zobacz też edytuj