Stacja sejsmologiczna

Stacja sejsmologiczna – obserwatorium zlokalizowane w rejonach o niskim poziomie szumu sejsmicznego i wyposażone w sejsmometry z analogową i cyfrową aparaturą rejestrującą wstrząsy sejsmiczne.

Sejsmografy umieszcza się w głębokich piwnicach budynku obserwatorium, pobliskich jaskiniach lub specjalnie wykonanych sztolniach. Obecnie prowadzi się obserwację wstrząsów sejsmografami długookresowymi i krótkookresowymi lub jednym sejsmografem szerokopasmowym w trzech osiach: wschód-zachód (E-W), północ-południe (N-S) i w osi pionowej (Z).

Rejestrację prowadzi się analogowo na rejestratorach rękawowych i cyfrowo w pamięci komputera. Stacja sejsmologiczna połączona jest zwykle łączami telekomunikacyjnymi z innymi stacjami w sieć, w celu wzajemnej weryfikacji rejestrowanych wstrząsów. Każda stacja sejsmologiczna w celu jednoznacznej i łatwej identyfikacji w sieci międzynarodowych stacji sejsmologicznych posiada najczęściej trzyliterowy kryptonim.

Stacje sejsmologiczne w PolsceEdytuj

W Polsce sieć stacji sejsmicznych prowadzi i utrzymuje Zakład Sejsmologii i Fizyki Wnętrza Ziemi Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk.

Polskie stacje sejsmologiczne:

  1. Ojców (OJC) z filią w Niedzicy (NIE)
  2. Racibórz (RAC) – sejsmografy w piwnicy wolno stojącego budynku
  3. Wałbrzych (KSP) – sejsmografy pod zamkiem Książ w poniemieckiej sztolni, rejestratornia w podzamczu
  4. Górka Klasztorna (GKP) – stacja automatyczna, w obrębie zabudowań klasztornych
  5. Suwałki (SUW) – stacja automatyczna, sejsmografy w bunkrze ziemnym
  6. Warszawa (WAR) – stacja automatyczna, w podziemiach budynku rektoratu Uniwersytetu Warszawskiego
  7. Kalwaria Pacławska (KWP) – stacja automatyczna, w obrębie zabudowań klasztornych

W Polsce najlepsze (ze względów lokalizacyjnych) warunki do obserwacji aktywności sejsmicznej skorupy ziemskiej posiada stacja sejsmologiczna w Ojcowie OJC.