Stacja transformatorowa

Stacja transformatorowa (stacja trafo, trafostacja) – stacja elektroenergetyczna, w której następuje zmiana parametrów prądu elektrycznego przy różnych poziomach napięć. Są wyposażone w transformatory obniżające napięcie, podwyższające napięcie oraz stabilizujące napięcie elektryczne. Nie następuje tutaj przemiana na prąd stały.

Stacja transformatorowa wieżowa w Woli Hankowskiej
Stacja transformatorowa słupowa 15 kV/400 V we wsi Marianów koło Leszna

W skład stacji transformatorowych wchodzą:

Najczęściej spotykane stacje transformatorowe służą do transformacji średniego napięcia (np. 20 kV, 15 kV) na niskie (400 V), stąd oznaczenie SN/nn. Są one zazwyczaj budowane jako ostatni element na drodze dostaw energii elektrycznej z elektrowni do klienta.

Stacja transformatorowa zasilana może być z linii napowietrznej lub linii kablowej.

Stacje elektroenergetyczne nazywane są czasem stacjami transformatorowymi.

Podział stacji transformatorowych

edytuj

Stacje transformatorowe, z uwagi na miejsce i sposób umieszczenia, można podzielić na:

  • słupowe (napowietrzne),
  • wnętrzowe,
  • kontenerowe, małogabarytowe (miejskie, wolnostojące),
  • mobilne (przewoźne).

Słupowe

edytuj

Umiejscowione na słupach, najczęściej betonowych, na specjalnych podestach. Stacje te zazwyczaj są prefabrykowane, czyli istnieje z reguły wiele stacji jednego typu. Dodatkowym elementem takich stacji są ograniczniki przepięć umieszczane pomiędzy linią wchodzącą a transformatorem stacji. W starszych typach stacji dodatkowo znajdowały się bezpieczniki i odłączniki.

Wnętrzowe

edytuj

Lokalizowane są zazwyczaj we wnętrzach budynków, zarówno mieszkalnych, jak i usługowych czy przemysłowych i różnią się od siebie w zależności od pomieszczenia, w jakim się znajdują. Z uwagi na wymiary pomieszczenia takie elementy jak transformator, rozdzielnia średniego napięcia, rozdzielnia niskiego napięcia i oszynowanie rozdzielni mogą być różnie usytuowane wobec siebie.

W Polsce stacje transformatorowe mogą być sytuowane w budynkach jeżeli odległość pionowa i pozioma do pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzki wynosi powyżej 2,8 m. Ponadto ściany i stropy muszą stanowić oddzielenie przeciwpożarowe oraz mają zapewniać ochronę przed przedostawaniem się cieczy i gazów[1].

Kontenerowe

edytuj
 
Kontenerowa stacja transformatorowa

Stacje kontenerowe wykonywane są w formie gotowego kontenera wyposażonego w urządzenia elektryczne (transformatory, rozdzielnice SN, rozdzielnice nN, instalacje wewnętrzne itp.). Stacje takie występują w różnych gabarytach i rodzajach obudowy oraz z różnym wyposażeniem zastosowanym wewnątrz. Mogą to być stacje w obudowie betonowej[2], stalowej lub aluminiowej[3]. Ze względu na rodzaj obsługi dzielą się na stacje z obsługą zewnętrzną (dostęp do urządzeń z zewnątrz - po otwarciu drzwi)[4] i na stacje z obsługą wewnętrzną, posiadające wewnętrzny korytarz obsługi.

Mobilne

edytuj

Stacje kontenerowe przemieszczalne - zazwyczaj na płozach (wymagają wtedy do przewiezienia dźwigu i odpowiedniego środka transportu), ale są też wersje typowo mobilne - czyli na kołach, które można podczepić do samochodu z hakiem[5]. Stacje tego typu stosowane są zarówno w energetyce zawodowej, jak też w budownictwie i górnictwie. Stosowane np. przy awarii stacji stacjonarnej (szybkie zorganizowanie zasilania), do zasilania odbiorników przemieszczalnych (np. przy budowie dróg, autostrad itp.) oraz tymczasowego zasilania na placach budowy.

Zobacz też

edytuj

Przypisy

edytuj
  1. Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [online], § 182.
  2. Stacje transformatorowe typu MSRs [online], ELEKTRO-SPARK stacje transformatorowe [dostęp 2021-08-24].
  3. Stacje transformatorowe w obudowie metalowej, „elektromontaz-lublin.pl” [dostęp 2018-02-27] [zarchiwizowane z adresu 2018-02-27].
  4. Stacje transformatorowe typu NZ [online], ENCO - stacje transformatorowe [dostęp 2021-08-24].
  5. STLm-mobile