Stagnofil

Stagnofil - gatunek preferujący wody stojące (jeziora, stawy, starorzecza, torfianki itd.) oraz stagnujące części rzek (np. zastoiska).

Zobacz teżEdytuj