Stal konstrukcyjna wyższej jakości

Stal konstrukcyjna wyższej jakościstal charakteryzująca się wąskimi granicami zawartości węgla i manganu oraz niewielką zawartością zanieczyszczeń, głównie krzemu (poniżej 0,7%) i fosforu. Zwykle dostarczane są jako stale uspokojone i nadają się do obróbki cieplnej.

Stale o podwyższonej jakości produkuje się w trzech kategoriach:

Według Polskiej Normy PN-XX/H-84019 stale wyższej jakości oznacza się liczbą całkowitą, która koduje średnią zawartość węgla (procent zawartości z mnożnikiem 100). Po tym symbolu może nastąpić litera G – oznaczająca podwyższoną zawartość manganu wpływającego na podwyższenie własności wytrzymałościowych stali.

Przykładowymi stalami wyższej jakości są:

  • 08 – zawierająca od 0,05 do 0,11% węgla
  • 15 – zawierająca od 0,15 do 0,19% węgla i od 0,25 do 0,5% manganu
  • 15G – zawierająca od 0,15 do 0,19% węgla i od 0,7 do 1,0% manganu
  • 60 – zawierająca od 0,57 do 0,65% węgla i od 0,5 do 0,8% manganu
  • 60G – zawierająca od 0,57 do 0,65% węgla i od 0,8 do 1,0% manganu