Stan Ja - w analizie transakcyjnej to spójny zbiór uczuć i doświadczeń bezpośrednio powiązanych z odpowiadającym im spójnym zbiorem zachowań.

Każda osoba przejawia trzy stany Ja, będące źródłem indywidualnych i zróżnicowanych zachowań: Ja Rodzic, Ja Dorosły oraz Ja Dziecko. Jako pierwszy rozwija się stan Dziecka, jako ostatni stan Dorosłego - kiedy dziecko usiłuje zrozumieć świat i odkrywa środki nacisku na innych.