Stan naprężenia

Stan naprężenia powstaje w ośrodku materialnym pod wpływem działających na niego obciążeń. Stan ten jest opisany jednoznacznie przez jego tensor naprężeń[1], określony w każdym punkcie ośrodka. Jego elementy opisują wartości naprężeń normalnych i stycznych, działających w tym punkcie.

Każdemu stanowi naprężenia odpowiada stan odkształcenia opisany tensorem odkształcenia[1]. Elementy tego tensora opisują wartości: 1) odkształceń liniowych - powodujących tylko zmianę objętości elementarnego sześcianu otaczającego rozważany punkt ośrodka i 2) odkształceń kątowych – towarzyszących zmianie kształtu tego sześcianu w elementarny równoległościan przy zachowaniu niezmiennej wartości jego objętości[2].

PrzypisyEdytuj

  1. a b Piechnik Stefan, Wytrzymałość materiałów, PWN, Warszawa-Kraków 1980
  2. Maksymilian T. Huber, Teoria sprężystości – Pisma, t.4, cz.1, PWN, Warszawa, 1954