Stanisław Śmigielski

Stanisław Śmigielski z Bnina herbu Łodzia (zm. w 1618 roku) – kanonik poznański w 1611 roku[1], kanonik włocławski w 1593 roku, kanonik płocki w 1589 roku.

W 1596 roku w Rzymie otrzymał święcenia diakonatu i prezbiteratu.

BibliografiaEdytuj

  • Klerycy z ziem polskich, litewskich i pruskich święceni w Rzymie (XVI – pocz. XX w.), opracował Stanisław Jujeczka, Wrocław 2018, s. 53.

PrzypisyEdytuj

  1. w 1601 roku został koadiutorem jednego z kanoników poznańskich i wszystkie trzy kanonie miał w chwili spisywania testamentu w 1611 roku