Stanisław Celestyn Napiórkowski

Stanisław Celestyn Napiórkowski (ur. 3 września 1933 we wsi Mroczki Małe, gmina Chrościce, pow. miński) – polski teolog, ksiądz katolicki, franciszkanin (OFMConv). Emerytowany profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Zajmuje się dogmatyką, mariologią, ekumenizmem.

prof. dr hab. Stanisław Celestyn Napiórkowski
Ilustracja
Data i miejsce urodzenia

3 września 1933
Mroczki Małe

Wyznanie

katolicyzm

Kościół

rzymskokatolicki

Inkardynacja

franciszkanie konwentualni

Śluby zakonne

4 października 1954

Prezbiterat

11 sierpnia 1957

O. prof. S.C. Napiórkowski odbiera dyplom doktora honoris causa z rąk rektora Uniwersytetu Opolskiego prof. Stanisława Niciei (2014)

ŻyciorysEdytuj

Śluby wieczyste złożył 4 października 1954[1], święcenia kapłańskie przyjął 11 sierpnia 1957[2]. Członek Komisji Episkopatu Polski ds. Ekumenizmu (1970-1994), Komisji Mieszanej (1974-1994), Komisji Mieszanej Katolicko-Luterańskiej, powołanej przez watykański Sekretariat ds. Jedności Chrześcijan i Światową Federację Luterańską (1974-1984), Podkomisji Dialogu (1977-1996), przewodniczył Sekcji Dogmatycznej Teologów Polskich (1983-1989); członek Komisji Katolicko-Luterańskiej w Polsce. Promotor 55 doktorów[3]. Pod jego kierunkiem stopień naukowy doktora otrzymali m.in. Elżbieta Adamiak, Andrzej Czaja, Krzysztof Kowalik, Józef Majewski, Antoni Nadbrzeżny, Sławomir Pawłowski, Kazimierz Pek[4].

Od 1983 zajmował stanowisko profesora KUL[5]. Przez 20 lat był kierownikiem Katedry Mariologii KUL (na stanowisku tym w 2010 zastąpił go ks. Kazimierz Pek[6]). Był także stałym współpracownikiem Instytutu Ekumenicznego tej uczelni, profesorem teologii dogmatycznej w Wyższym Seminarium Duchownym Ojców Franciszkanów w Łodzi-Łagiewnikach. Obecnie na emeryturze.

Jest autorem wielu publikacji, głównie z dziedzin mariologii, ekumenizmu i metodologii teologii oraz franciszkanizmu.

Wybrane publikacjeEdytuj

 • Solus Christus. Zbawcze pośrednictwo według „Księgi zgody”. Lublin: RW KUL, 1999, s. 293. ISBN 83-228-0699-X.
 • Bliżej wspólnoty. Katolicy i luteranie w dialogu 1965-2000, (red. naukowa i tłumaczenie wspólnie z Karolem Karskim), Lublin 2003.
 • Wierzę w jeden Kościół. Tarnów: Biblos, 2003, s. 505. ISBN 83-7332-112-8.
 • Ja, Służebnica Pana. Problemy, poszukiwania, perspektywy. Lublin: RW. KUL, 2009, s. 449. ISBN 978-83-7363-854-9.
 • Bóg łaskawy. Nad „Wspólną deklaracją o usprawiedliwieniu. Warszawa: Biblioteka „Więzi”, 2001, s. 136. ISBN 83-88032-41-0.
 • Razem dla Chrystusa. Wybór publikacji teologiczno-ekumenicznych, red. Stanisław Józef Koza, Wydawnictwo Gaudium, Lublin 2013, s. 599 ISBN 978-83-7548-155-6
 • 40 lat pod krzyżem. Siostra Róża Wanda Niewęgłowska (1928-1989), red. nauk. wspólnie z Feliksem Grabowcem, Wydawnictwo Ojców Franciszkanów, Niepokalanów 2014, s. 224 ISBN 978-83-7766-085-0

WyróżnieniaEdytuj

5 października 2007 otrzymał powstałą z inicjatywy René Laurentina nagrodę naukową „Pro Ancilla Domini” (Dla Służebnicy Pańskiej), przyznawaną przez Papieski Wydział Teologiczny „Marianum” w Rzymie[7].

W 2014 został doktorem honoris causa Uniwersytetu Opolskiego. Promotorem w przewodzie był bp prof. Andrzej Czaja[8].

PrzypisyEdytuj

 1. Stanisław Celestyn Napiórkowski. Kalendarium życia i działalności, [w:] Tradycja i otwartość. Księga pamiątkowa poświęcona o. Profesorowi dr hab. Stanisławowi Napiórkowskiemu, Krzysztof Kowalik (red.), Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL, 1999, s. 304, ISBN 83-228-0653-1, OCLC 751098780.
 2. Duchowieństwo diecezjalne oraz członkowie męskich instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego 2005, Wydawnictwo Apostolicum, Ząbki 2006
 3. Recenzja dorobku naukowo-dydaktycznego o. prof. dr. hab. Stanisława Celestyna Napiórkowskiego OFMConv w związku z przewodem o nadanie godności doktora honoris causa Uniwersytetu Opolskiego przygotowana przez prof. dr. hab. Karola Karskiego z ChAT w Warszawie [w:] Prof. dr hab. Wacław Hryniewicz OMI, prof. dr hab. Stanisław Celestyn Napiórkowski OFMConv. Doctores Honoris Causa Universitatis Opoliensis, red. Piotr Jaskóła, Rajmund Porada, Opole 2014 978-83-63950-44-6 s. 49.
 4. Prof. Stanisław Celestyn Napiórkowski, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [online] [dostęp 2017-11-06].
 5. Nowa Encyklopedia Powszechna PWN t. 4, s. 387.
 6. Lublin: ks. Kazimierz Pek MIC nowym kierownikiem Katedry Mariologii KUL. zyciezakonne.pl, 19 marca 2010. [dostęp 2017-04-20].
 7. Zmarł wybitny teolog ks. René Laurentin. gosc.pl, 11 września 2017. [dostęp 2017-09-19].
 8. Informacja o nadaniu doktoratu honoris causa o. prof. S.C. Napiórkowskiemu na witrynie Uniwersytetu Opolskiego (dostęp: 31-10-2014).