Stanisław Ciechanowicz

Stanisław Hieronim Ciechanowicz herbu Mogiła – podkomorzy piński w latach 1691-1699, chorąży piński do 1691 roku, wojski piński w latach 1668-1673, łowczy smoleński w 1653 roku[1], starosta drużyłowiecki.

Jako poseł na sejm konwokacyjny 1668 roku z powiatu pińskiego był członkiem konfederacji generalnej zawiązanej 5 listopada 1668 roku na tym sejmie[2]. Poseł powiatu pińskiego na sejm nadzwyczajny 1672 roku. W 1697 roku był elektorem Augusta II Mocnego.

PrzypisyEdytuj

  1. Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy, t. 8: Ziemia brzeska i województwo brzeskie XIV–XVIII wiek, pod red. A. Rachuby, Warszawa 2020, s. 345.
  2. Volumina Legum, t. IV, Petersburg 1860, s. 500.

BibliografiaEdytuj

  • Rodzina, herbarz szlachty polskiej, t. II, Warszawa 1905, s. 292.
  • Leszek A. Wierzbicki, Posłowie litewscy na sejm nadzwyczajny 1672 roku, w: Wschodni Rocznik Humanistyczny, Tom 3 (2006), s. 91.