Stanisław Czechowicz

Stanisław Czechowicz herbu Ostoja (zm. po 1605 roku) – marszałek hospodarski w 1588 roku, podstarosta żmudzki przed 1588 rokiem.

W 1589 roku był sygnatariuszem ratyfikacji traktatu bytomsko-będzińskiego na sejmie pacyfikacyjnym.

BibliografiaEdytuj

  • Codex diplomaticus Regni Poloniae et Magni Ducatus Lituaniae, wydał Maciej Dogiel, t. I, Wilno 1758, s. 239.
  • Urzędnicy centralni i dygnitarze Wielkiego Księstwa Litewskiego XIV-XVIII wieku. Spisy". Oprac. Henryk Lulewicz i Andrzej Rachuba. Kórnik 1994, s. 205.