Stanisław Gostomski

wojewoda rawski

Stanisław Gostomski herbu Nałęcz (?-1598), najstarszy syn Anzelmawojewoda rawski od 1588, kasztelan sochaczewski od 1572, starosta rawski od 1572.

Stanisław Gostomski
Herb
Nałęcz
Rodzina

Gostomscy herbu Nałęcz

Data śmierci

1598

Ojciec

Anzelm Gostomski

W latach 1544–1548 studiował na uniwersytecie w Lipsku. Przez całe życie był gorliwym kalwinistą.

Z nadania króla Zygmunta Augusta został starostą rawskim. Był rotmistrzem królewskim i wziął udział w wojnie polsko-rosyjskiej 1558–1570. W latach 1567 i 1570 był posłem na Sejm. W 1573 roku potwierdził elekcję Henryka III Walezego na króla Polski[1]. W 1575 roku podpisał elekcję Maksymiliana II Habsburga[2]. Wydał nawet skarb rawski jego zwolennikom na potrzeby przeprowadzenia elekcji. Ostatecznie poparł Stefana Batorego. W 1577 roku został wybrany deputatem sądów ultimae instantiae województwa sandomierskiego[3]. Był bliskim współpracownikiem kanclerza wielkiego koronnego Jana Zamoyskiego. W czasie elekcji w 1587 oddał skarb rawski (80 000 złp) w jego ręce, czym pomógł w obiorze Zygmunta III Wazy. Podpisał pacta conventa Zygmunta III Wazy w 1587 roku[4]. W 1587 roku podpisał reces, sankcjonujący wybór Zygmunta III Wazy[5]. Jako kasztelan sochaczewski obecny był na sejmie koronacyjnym Zygmunta III Wazy w Krakowie w 1587/1588 roku[6]. W 1589 roku był sygnatariuszem traktatu bytomsko-będzińskiego[7].

Był autorem broszury Racje pro elctione Zygmunta królewicza szwedzkiego militantes anno 1587, gdzie przedstawił swój program polityczny, którego podstawą było zawiązanie unii polsko-szwedzkiej w celu powstrzymania ekspansji rosyjskiej.

Mianowany wojewodą rawskim 30 maja 1588.

Przypisy edytuj

  1. Świętosława Orzelskiego bezkrólewia ksiąg ośmioro 1572-1576, Kraków 1917, s. 150
  2. Uchańsciana czyli Zbiór dokumentów wyjaśniających życie i działalność Jakóba Uchańskiego arcybiskupa gnieźnieńskiego, legata urodzonego, Królestwa Polskiego Prymasa i Pierwszego Księcia, +1581. T. 2, Warszawa 1885, s. 313.
  3. Wiesław Śladkowski. Sąd „ultimae instantiae” trzech województw: sandomierskiego, lubelskiego i podlaskiego 1574 - 1577. Rocznik Lubelski 3, 1960, s. 43.
  4. Volumina Legum, t. II, Petersburg 1859, s. 248.
  5. Reces Warszawski Około Elekciey nowey krola Je[go] M[i]ł[o]ści Zygmunta trzeciego Roku Pańsk[iego] M.D. LXXX VII – Wyd. B, s. [b.n.s]
  6. Skład i struktura senatu oraz izby poselskiej na sejmie koronacyjnym Zygmunta III (1587-1588), w: Czasopismo Prawno-Historyczne, t. LXVIII, z. 2, 2017, s. 70.
  7. Codex diplomaticus Regni Poloniae et Magni Ducatus Lituaniae, wydał Maciej Dogiel, t. I, Wilno 1758, s. 231.