Otwórz menu główne

Stanisław Gostomski herbu Nałęcz (?-1598), najstarszy syn Anzelmawojewoda rawski od 1588, kasztelan sochaczewski od 1572, starosta rawski od 1564.

Stanisław Gostomski
Herb
Nałęcz
Rodzina Gostomscy
Data śmierci 1598
Ojciec Anzelm Gostomski

W latach 1544-1548 studiował na uniwersytecie w Lipsku. Przez całe życie był gorliwym kalwinistą.

Z nadania króla Zygmunta Augusta został starostą rawskim. Był rotmistrzem królewskim i wziął udział w wojnie polsko-rosyjskiej 1558-1570. W latach 1567 i 1570 był posłem na Sejm. W 1573 roku potwierdził elekcję Henryka III Walezego na króla Polski[1]. W 1575 roku podpisał elekcję Maksymiliana II Habsburga[2]. Wydał nawet skarb rawski jego zwolennikom na potrzeby przeprowadzenia elekcji. Ostatecznie poparł Stefana Batorego. W 1577 roku został wybrany deputatem sądów ultimae instantiae województwa sandomierskiego[3]. Był bliskim współpracownikiem kanclerza wielkiego koronnego Jana Zamoyskiego. W czasie elekcji w 1587 oddał skarb rawski (80 000 złp) w jego ręce, czym pomógł w obiorze Zygmunta III Wazy. W 1587 roku podpisał reces, sankcjonujący wybór Zygmunta III Wazy[4]. Jako kasztelan sochaczewski obecny był na sejmie koronacyjnym Zygmunta III Wazy w Krakowie w 1587/1588 roku[5]. W 1589 roku był sygnatariuszem traktatu bytomsko-będzińskiego[6].

Był autorem broszury Racje pro elctione Zygmunta królewicza szwedzkiego militantes anno 1587, gdzie przedstawił swój program polityczny, którego podstawą było zawiązanie unii polsko-szwedzkiej w celu powstrzymania ekspansji rosyjskiej.

Mianowany wojewodą rawskim 30 maja 1588.

PrzypisyEdytuj

  1. Świętosława Orzelskiego bezkrólewia ksiąg ośmioro 1572-1576, Kraków 1917, s. 150
  2. Uchańsciana czyli Zbiór dokumentów wyjaśniających życie i działalność Jakóba Uchańskiego arcybiskupa gnieźnieńskiego, legata urodzonego, Królestwa Polskiego Prymasa i Pierwszego Księcia, +1581. T. 2, Warszawa 1885, s. 313.
  3. Wiesław Śladkowski. Sąd "ultimae instantiae" trzech województw: sandomierskiego, lubelskiego i podlaskiego 1574 - 1577. Rocznik Lubelski 3, 1960, s. 43.
  4. Reces Warszawski Około Elekciey nowey krola Je[go] M[i]ł[o]ści Zygmunta trzeciego Roku Pańsk[iego] M. D. LXXX VII – Wyd. B, s. [b.n.s]
  5. Skład i struktura senatu oraz izby poselskiej na sejmie koronacyjnym Zygmunta III (1587-1588), w: Czasopismo Prawno-Historyczne, t. LXVIII, z. 2, 2017, s. 70.
  6. Codex diplomaticus Regni Poloniae et Magni Ducatus Lituaniae, wydał Maciej Dogiel, t. I, Wilno 1758, s. 231.