Stanisław Nagórski

Stanisław Nagórski herbu Ostoja (zm. w 1706 roku) – porucznik jazdy, stolnik bełski w 1698 roku, podstoli nowogrodzki siewierski w latach 1697-1698, poseł na sejmy.

Stanisław Nagórski
Herb
Herb Ostoja
porucznik jazdy, stolnik bełski (1698), podstoli nowogrodzki siewierski (1697-1698)
Data śmierci 1706
Ojciec Maryan
Dzieci

Aleksander

ŻyciorysEdytuj

Pochodził z rodziny Nagórskich, wchodzącej w skład rodu heraldycznego Ostojów. Był synem Maryana. W latach 80. XVII wieku rozpoczął służbę w wojskach koronnych jako towarzysz jazdy. Uczestniczył w wojnie polsko-tureckiej - w kampanii mołdawskiej 1686 roku oraz w kampanii kamienieckiej rok później. W walkach z Tatarami był raniony w szyję. W latach 1687–1696 był porucznikiem w chorągwi pancernej Michała Warszyckiego, wojewody sandomierskiego oraz Atanazego Miączyńskiego, podskarbiego nadwornego. W roku 1693 dowodził pięcioma chorągwiami jazdy z polecenia hetmana wielkiego Stanisława Jabłonowskiego, których celem była kontrola szlaków tatarskich w okolicy Jazłowca[1]. Pełnił ważne funkcje publiczne. Był w latach 1697–1698 podstolim nowogrodzkim siewierskim a także w roku 1698 tytułował się stolnikiem bełskim. Był posłem na sejm elekcyjny 1697 roku z województwa bełskiego oraz na Sejm 1701/1702 roku z województwa bełskiego[2].

Był elektorem Augusta II Mocnego z województwa bełskiego w 1697 roku[3].

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. M. Wagner, Słownik biograficzny oficerów polskich drugiej połowy XVII wieku, Oświęcim 2014, t. II, s. 182.
  2. W. Bondyra, Chronologia sejmików bełskich w czasach saskich (1697-1763), [w:] "Res Historica", z. VII, 1999, s. 105.
  3. Suffragia województw i ziem koronnych i W. X. Litewskiego zgodnie na [...] Augusta II obranego króla polskiego [...] dnia 27 VI i przy poparciu wolnej elekcjej jego [...], s. 42.

BibliografiaEdytuj

  • W. Bondyra, Chronologia sejmików bełskich w czasach saskich (1697-1763), [w:] "Res Historica", z. VII, 1999, s. 104.
  • Urzędnicy województw kijowskiego i czernihowskiego, oprac. E. Janas, W. Kłaczewski, Kórnik 2002, s. 303.
  • Urzędnicy województwa bełskiego i ziemi chełmskiej XIV-XVIII wieku. Spisy, oprac. H. Gmiterek, R. Szczygieł, Kórnik 1992, s. 249.
  • M. Wagner, Słownik biograficzny oficerów polskich drugiej połowy XVII wieku, Oświęcim 2014, t. II, s. 182.
  • S. Uruski, Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, Warszawa 1915, t. XII, s. 10-11.