Stanisław Odrowąż ze Sprowy (zm. 1545)

Ten artykuł dotyczy wojewody podolskiego. Zobacz też: Inne osoby o tym imieniu i nazwisku.

Stanisław Odrowąż herbu Odrowąż (1509-1545) – wojewoda ruski w latach 1543-1545, wojewoda podolski w 1535 roku, wojewoda bełski w 1535 roku, kasztelan lwowski w latach 1533-1535, kasztelan biecki w 1533 roku, starosta generalny ruski od 1534 roku[1], starosta samborski w 1513 roku, starosta zamechski w 1540 roku[2].

Stanisław II Odrowąż
Ilustracja
Herb
Odrowąż
Rodzina Odrowążowie herbu Odrowąż
Data urodzenia 1509
Data śmierci 1545
Ojciec Jan Odrowąż
Matka Anna Jarosławska-Tarnowska
Żona

1. Katarzyna Górka
2. Anna mazowiecka

Dzieci

z Anną mazowiecką:
Zofia ze Sprowy Odrowąż

Syn Jana Odrowąża, późniejszego wojewody ruskiego i Anny Jarosławskiej-Tarnowskiej herbu Leliwa.

W lutym 1537 roku skazany wraz z żoną Anną przez sąd sejmowy za obrazę majestatu. W wyniku tego odebrano mu starostwo lwowskie, samborskie i Bar na Podolu.

Żenił się dwukrotnie:

Z drugą żoną miał córkę Zofię Odrowążównę, którą wydano za Jana Krzysztofa Tarnowskiego a następnie za kasztelana Jana Kostkę. Anna, córka Zofii i Jana Kostki, wyszła za mąż za kniazia Aleksandra Ostrogskiego[3].

PrzypisyEdytuj

  1. Urzędnicy województwa ruskiego XIV-XVIII wieku. (Ziemie halicka, lwowska, przemyska, sanocka). Spisy. Oprac. Kazimierz Przyboś. 1987, s. 152.
  2. Urzędnicy województwa bełskiego i ziemi chełmskiej XIV-XVIII wieku. Spisy". Oprac. Henryk Gmiterek i Ryszard Szczygieł. Kórnik 1992, s. 250.
  3. Marek Jerzy Minakowski, Dziedzice Mazowsza, Minakowski.pl, 8 sierpnia 2018 [dostęp 2019-01-28] (pol.).