Stanisław Pawłowicz Naruszewicz

Stanisław Pawłowicz Naruszewicz herbu Wadwicz (zm. na początku 1589 roku) – kasztelan smoleński w 1588 roku, kasztelan mścisławski ok. 1582 roku, derewniczy wileński w latach 1574-1589, ciwun wileński w latach 1564-1589, sprawca starostwa grodzkiego wileńskiego w 1563 roku[1].

Herb Wadwicz

Syn Pawła, sekretarza królewskiego i pisarza litewskiego, brat Mikołaja (zm. 1575), sekretarz królewskiego i pisarza litewskiego.

Pełnił obowiązki ciwuna wileńskiego w latach 1564–1589. Jako przedstawiciel Wielkiego Księstwa Litewskiego podpisał akt unii lubelskiej 1569 roku[2]. Około 1582 roku był kasztelanem mścisławskim[3]. Od 1588 do śmierci pełnił urząd kasztelana smoleńskiego.

Trzykrotnie żonaty. Żona N. Komajewska, marszałkowa litewska urodziła 2 córki: Barbarę, późniejszą żonę Janusza Tyszkiewicza Skumina, wojewody wileńskiego i Krystynę, żonę Jana Paca, wojewody mińskiego. Z synów: Samuela i Wojciecha, którzy byli bezpotomni. Druga żona Maryna Połubińska, była wnuczką Wasyla Andrejewicza Połubińskiego, marszałka litewskiego.

Był wyznawcą kalwinizmu[4].

PrzypisyEdytuj

  1. Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego, t. 1, Województwo wileńskie, pod red. Andrzeja Rachuby, Warszawa 2004, s. 697.
  2. Akta Unji Polski z Litwą: 1385-1791, wydali Stanisław Kutrzeba i Władysław Semkowicz, Kraków 1932, s. 355.
  3. Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy, tom IV: Ziemia smoleńska i województwo smoleńskie. XIV–XVIII wiek, pod redakcją Andrzeja Rachuby, Warszawa 2003, s. 379.
  4. Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy, tom IV: Ziemia smoleńska i województwo smoleńskie. XIV–XVIII wiek, pod redakcją Andrzeja Rachuby, Warszawa 2003, s. 87.

BibliografiaEdytuj

  • Hr. Seweryn Uruski "Rodzina. Herbarz Szlachty Polskiej" (tom 12, str. 38–39)