Stanisław Podfilipski

Stanisław Podfilipski herbu Ciołek (ur. ok. 1545, zm. 1621) – sędzia ziemski kamieniecki.

Stanisław Podfilipski urodził się około 1545 r. jako syn Michała, stolnika halickiego i Natalii Orzechowskiej herbu Oksza, siostry pisarza politycznego, Stanisława. Pisał się na Piszczatyńcach i Wierzchniakowcach, był również dziedzicem: Bartorzyc, Czerawy, Suchodołu i Werbki.

W 1583 r. po śmierci Stanisława Dobka Łowczowskiego został sędzią ziemskim kamienieckim.

Zmarł przed 5 czerwca 1621 r., bowiem w tym dniu nominację na urząd sędziego ziemskiego kamienieckiego otrzymał jego syn Adam. Ożeniony z Jadwigą Sroczycką herbu Nowina, wojszczanką kamieniecką, pozostawił syna Adama.

BibliografiaEdytuj

  • Kazimierz Przyboś, Urzędnicy województwa podolskiego XV-XVIII wieku. Spisy, Kraków 1994, s. 102.
  • Seweryn Uruski, Rodzina, Herbarz szlachty polskiej, t. XIV, Warszawa 1917, s. 131.
  • Kazimierz Pułaski, Kronika polskich rodów szlacheckich Podola, Wołynia i Ukrainy, t. II, Warszawa 1991, s. 165.
  • Polski Słownik Biograficzny, t. XXVII, s. 84.