Otwórz menu główne

Stanisław Sasin Karśnicki herbu Jastrzębiec – marszałek Sejmu 1595 roku, sędzia ziemski sieradzki w latach 1578-1602, podsędek sieradzki w latach 1570-1578, burgrabia krakowski w latach 1574-1576.

BibliografiaEdytuj

  • Urzędnicy łęczyccy, sieradzcy i wieluńscy XIII-XV wieku. Spisy". Oprac. Janusz Bieniak i Alicja Szymczakowa. 1985, s. 261.
  • Jan Seredyka, Marszałkowie izby poselskiej za Zygmunta III Wazy, w: Władza i społeczeństwo w XVI i XVII w. Prace ofiarowane Antoniemu Mączakowi w sześćdziesiątą rocznicę urodzin, Warszawa 1989, s. 177.