Stanisław Sierpowski

polski historyk i bibliotekoznawca

Stanisław Sierpowski (ur. 1 lipca 1942 w Lesznie) – profesor nauk humanistycznych, polski historyk, uczeń prof. Antoniego Czubińskiego.

Stanisław Sierpowski
Państwo działania  Polska
Data i miejsce urodzenia 1 lipca 1942
Leszno
profesor nauk humanistycznych
Specjalność: historia XX w., regionalistyka, stosunki międzynarodowe, archiwistyka, bibliotekoznawstwo
Alma Mater Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Doktorat 1969 – UAM
historia
Habilitacja 1974 – historia
UAM
Profesura 11 lipca 1985
nauczyciel akademicki
Uczelnia Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Kierownik
Zakład Archiwistyki UAM
Okres spraw. 19882012
Poprzednik Jerzy Strzelczyk (kurator)
Następca Irena Mamczak-Gadkowska
Komisaryczny prorektor
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Okres spraw. 19851987

ŻyciorysEdytuj

Specjalizuje się w archiwistyce, bibliotekoznawstwie, historii dyplomacji, historii najnowszej, regionalistyce i stosunkach międzynarodowych. W latach 1985-1987 komisaryczny prorektor UAM (rektorem był prof. Jacek Fisiak).

W 2012 został wiceprzewodniczącym Komitetu Nauk Historycznych PAN[1]. Był też dyrektorem Biblioteki Kórnickiej PAN. Członek zarządu Fundacji Historycznej im. Profesora Henryka Łowmiańskiego.

Był kierownikiem Zakładu Archiwistyki Instytutu Historii UAM[2]. w latach 1971-1974 pracownik naukowy Instytutu Historii Ruchu Robotniczego Wyższej Szkoły Nauk Społecznych przy KC PZPR[3].

Jego uczniami byli: Rafał Galuba, Jadwiga Kiwerska, Bogdan Koszel, Henryk Lisiak, Dariusz Matelski (formalny doktorant), Krzysztof Olszewski, Tomasz Paluszyński, Damian Pałka, Jerzy Walas, Jarosław Wiśniewski i Stanisław Żerko.

Działalność społecznaEdytuj

 • 1958-1965 – działacz Związku Młodzieży Socjalistycznej (ZMS)
 • 1965-1990 – działacz Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR)[4]

Wybrane publikacjeEdytuj

 • Stosunki polsko-włoskie w latach 1918-1940 (1974)
 • Narodziny Ligi Narodów: powstanie, organizacja i zasady działania (1984)
 • Mniejszości narodowe jako instrument polityki międzynarodowej : 1919-1939 (1986, ​ISBN 83-03-01458-7​)
 • Leszno: zarys dziejów (wraz z Mirosławą Komolką, 1987, ​ISBN 83-210-0641-8​)
 • Polska na tle stosunków europejskich w latach 1919-1945 (1987)
 • Dzieje archiwistyki polskiej. Wybór źródeł. Wstęp: Stanisław Sierpowski i Dariusz Matelski. Materiały zebrał, opracował i przypisami opatrzył Dariusz Matelski (Tom I, Poznań 1988; Nagroda Rektora UAM)
 • Źródła do historii powszechnej okresu międzywojennego (3 T. ,1989-1992, ​ISBN 83-232-0341-5​)
 • Piłsudski w Genewie: dyplomatyczne spory o Wilno w roku 1927 (1990, ​ISBN 83-85003-34-7​)
 • Dzieje archiwistyki polskiej. Wybór źródeł. Wstęp: Stanisław Sierpowski i Dariusz Matelski. Materiały zebrał, opracował i przypisami opatrzył Dariusz Matelski (Tom II, Poznań 1993,​ISBN 8355240906​)
 • Polityka zagraniczna Polski międzywojennej (1994, ​ISBN 83-03-03645-9​)
 • Historia najnowsza Włoch w historiografii polskiej (1996, ​ISBN 83-86650-55-9​)
 • Między wojnami 1919-1939 (2 Cz. 1998-1999, ​ISBN 83-87621-08-0​)
 • Historia najnowsza (1918-1997): podręcznik dla szkoły średniej (2000, ​ISBN 83-87988-21-9​)
 • Dzieje Polski w XX wieku (wraz z Stanisławem Żerką, 2002, ​ISBN 83-88841-00-9​)
 • Liga Narodów w latach 1919-1926 (2005, ​ISBN 83-04-04770-5​)

WyróżnieniaEdytuj

 • Honorowy obywatel miasta Leszna – 2013[5].

PrzypisyEdytuj

 1. Prezydium. www.knh.pan.pl. [dostęp 23 października 2015].
 2. Zakład Archiwistyki Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. www.historia.amu.edu.pl. [dostęp 17 sierpnia 2017].
 3. Kronika Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza za lata akademickie 1972/73-1974/75, Poznań 1976, s. 368
 4. Kronika Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza za lata akademickie 1975-1978, Poznań 1979, s. 371
 5. Uchwała Rady Miejskiej Leszna nr XXIX/448/2013 z dnia 19.09.2013. leszno.pl. [dostęp 2020-03-14].

BibliografiaEdytuj