Stanisław Stadnicki (kasztelan przemyski)

kasztelan przemyski

Stanisław Stadnicki herbu Szreniawa bez Krzyża (ur. ok. 1582 w Trokach, zm. w 1610) – marszałek Trybunału Głównego Koronnego w 1608 roku[1], kasztelan przemyski w latach 1606-1610[2], poseł na sejmy.

Stanisław Stadnicki
Herb
Szreniawa bez Krzyża
Rodzina

Stadniccy herbu Szreniawa bez Krzyża

Data i miejsce urodzenia

ok. 1582
Troki

Data śmierci

17 lutego 1610

Ojciec

Stanisław Stadnicki

Matka

Barbara Korytkówna

Żona

1° Jadwiga z domu Fredro
2° Helena z domu Leśnowolska

Dzieci

Jan Adam

ŻyciorysEdytuj

Był posłem na sejm w latach 1590, 1592, 1593, 1595, 1596, 1597, 1606 i 1609, reprezentując województwo ruskie.

4 lipca 1606 roku dostał od króla Zygmunta III Wazy nominację na stanowisko kasztelana przemyskiego, w nagrodę za to, że Stadnicki opowiedział się za królem w czasie rokoszu Zebrzydowskiego (Stanisław Diabeł Stadnicki opowiedział się po stronie rokoszu). 7 października 1606 roku podpisał ugodę pod Janowcem[3].

Jego życie było wypełnione procesami sądowymi, zajazdami i wojnami z sąsiadem Janem Tomaszem Drohojowskim.

Był wyznawcą kalwinizmu, w 1594 roku przeszedł na katolicyzm[4].

Życie rodzinneEdytuj

Był wnukiem Andrzeja Stadnickiego, kasztelana sanockiego, synem Stanisława Stadnickiego, kasztelana sądeckiego i Barbary Korytkówny, córki Jana Korytki, stolnika lwowskiego. Miał brata Adama Aleksandra, wojewodę bełskiego.

Był dwukrotnie żonaty. Ze związku z Jadwigą Fredro nie miał dzieci. Z małżeństwa z Heleną Leśnowolską miał syna Jana Adama. Helena Stadnicka po śmierci męża wyszła za Mikołaja Kiszkę, kasztelana trockiego.

UwagiEdytuj

BibliografiaEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. Herbarz polski, t. I, Lipsk 1839-1846, s. 379.
  2. Urzędnicy województwa ruskiego XIV-XVIII wieku. (Ziemie halicka, lwowska, przemyska, sanocka). Spisy". Oprac. Kazimierz Przyboś. 1987, s. 391.
  3. Alexander Rembowski, Rokosz Zebrzydowskiego : materyały historyczne poprzedzone przedmową i rozprawą pod tytułem Konfederacya i rokosz w dawnem prawie państwowem polskiem, Warszawa 1893, s. 213.
  4. Posłowie ziemscy koronni 1493-1600, pod red. Ireny Kaniewskiej, Warszawa 2013, s. 329.