Stanisław Wadowski (lekarz)

Stanisław Wadowski (ur. ok. 1715 w województwie krakowskim, zm. 1769 w Krakowie), lekarz polski, profesor Uniwersytetu Krakowskiego.

Pochodził z rodziny szlacheckiej. W latach 1730-1732 kształcił się na Uniwersytecie Krakowskim, uzyskując kolejno bakalaureat (1731) i magisterium (1732) sztuk wyzwolonych. Studiował następnie medycynę w Rzymie, gdzie przed 1749 uzyskał doktorat. Od 1750 był profesorem katedry medycyny teoretycznej i praktycznej na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Krakowskiego. W latach 1763-1764 pełnił funkcję podkanclerzego Wydziału Lekarskiego i Filozoficznego.

W 1750 ogłosił swoją rozprawę doktorską Questio medica de pleuritide; inne jego ewentualne publikacje nie są znane.

BibliografiaEdytuj

  • Historia nauki polskiej (pod redakcją Bogdana Suchodolskiego), tom VI: Dokumentacja bio-bibliograficzna, Indeks biograficzny tomu I i II (opracował Leszek Hajdukiewicz), Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1974, s. 722