Stanowisko (pole po zbiorze)

Stanowiskopole przeznaczone pod uprawę jakiejkolwiek rośliny.

Wartość stanowiska jest kształtowana przez przedplon, przedprzedplon, czynniki agrotechniczne oraz przebieg pogody. Najlepsze stanowiska są po zbiorze roślin bobowatych wieloletnich.