Stany charakterystyczne

Stany charakterystyczne przekroju rzeki, to wybrane, obliczone na podstawie obserwacji, stany wody w danym przekroju, określające jej reżim hydrologiczny.

Rozróżnia się stany charakterystyczne:

 • roczne
 • wieloletnie.

Stany charakterystyczne roczne:

 • stan średni roczny
 • maksimum roczne
 • minimum roczne

Stany charakterystyczne wieloletnie:

 • woda normalna – średni stan z wielolecia
 • średnia wielka woda
 • średnia niska woda
 • stany ekstremalne
  • absolutne maksimum
  • absolutne minimum.