Starszy sekcyjny

Starszy sekcyjny (st. sekc.) − stopień podoficerski w Państwowej Straży Pożarnej. Niższym stopniem jest sekcyjny, a wyższym młodszy ogniomistrz. Odpowiednik stopnia starszego kaprala w Wojsku Polskim, Służbie Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub sierżanta Policji[1].

Naramiennik starszego sekcyjnego

BibliografiaEdytuj

  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2006 r. nr 4, poz. 25).

PrzypisyEdytuj

  1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie stopni wojskowych, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego odpowiadających stopniom policyjnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 408).