Starszy strażak

Starszy strażak (st. str.) − najwyższy stopień korpusu szeregowych w Państwowej Straży Pożarnej oraz drugi stopień funkcyjny Ochotniczej Straży Pożarnej. Niższym stopniem jest strażak, a wyższym sekcyjny. Odpowiednik stopnia starszego szeregowego w Wojsku Polskim, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Biurze Ochrony Rządu oraz w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Odpowiednikiem tego stopnia w policji jest Starszy posterunkowy Policji.

BibliografiaEdytuj

  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2006 r. nr 4, poz. 25).