Statek wycieczkowy

typ statku pasażerskiego

Statek wycieczkowystatek kursujący po określonej trasie, zgodnie z uprzednio przyjętym planem, który obejmuje program turystyczny w różnych portach i który zwykle nie zabiera pasażerów ani nie pozwala pasażerom na zejście na ląd w trakcie podróży[1].

Balkony statku wycieczkowego z łodziami ratunkowymi w porcie w Southampton

PrzypisyEdytuj

  1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (CELEX: 32016R0399).