Otwórz menu główne

Stawka referencyjna – rynkowa stawka stanowiąca podstawę (ang. underlying) m.in. kontraktu FRA, IRS, czy cap/floor. Przykładowo funkcję stawki referencyjnej można powierzyć rynkowej stopie WIBOR 3M, albo CHF LIBOR 1M, itd. Jego rolę można porównać do roli kursu bazowego w transakcji fx opcji, czy fx swap.

Zobacz teżEdytuj