Stefan Ciara

polski historyk, achiwista

Stefan Jerzy Ciara (ur. 21 sierpnia 1949 w Warszawie[1]) – polski historyk, doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor nadzwyczajny na Uniwersytecie Warszawskim.

Stefan Ciara
Kraj działania  Polska
Data i miejsce urodzenia 21 sierpnia 1949
Warszawa
doktor habilitowany nauk humanistycznych
Specjalność: historia nowożytna Polski, nauki pomocnicze historii
Alma Mater Uniwersytet Warszawski
Doktorat 1986
Uniwersytet Warszawski
Habilitacja 2004
Uniwersytet Warszawski
Uczelnia Uniwersytet Warszawski
Okres zatrudn. 1972

ŻyciorysEdytuj

Tytuł magistra uzyskał na Uniwersytecie Warszawskim w 1972, doktorat tamże w 1986, habilitację w 2004[2].

W latach 1972–1973 zatrudniony w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, w Archiwum Głównym Akt Dawnych 1973–1979, w Instytucie Historycznym UW od 1979 jako starszy asystent, adiunkt od 1987. W trakcie pracy w AGAD ukończył Studium Podyplomowe Archiwistyki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (1975–1976). W latach 1994–1999 był p.o. Kierownika Zakładu Nauk Pomocniczych Historii IH UW.

Odbył staże zagraniczne: Wiedeń wrzesień 1992 i czerwiec 1994 (na zaproszenie Österreichisches Ost- und Südosteuropa Institut).

Jego zainteresowania naukowe: historia społeczna Polski nowożytnej; archiwistyka i nauki pomocnicze historii; historia Polski XIX w. na tle historii powszechnej tej epoki; historia historiografii polskiej (zwłaszcza ośrodka lwowskiego).

W przeszłości prowadził zajęcia z neografii rosyjskiej w Akademii Podlaskiej w Siedlcach[3].

Współpracuje z Wydziałem Historycznym Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

Wybrane publikacjeEdytuj

  • Kariera rodu Wejherów 1560–1657, Warszawa 1980
  • Zbiór dokumentów papierowych w AGAD, "Archeion", t. 73, 1982,
  • Senatorowie i dygnitarze koronni w drugiej połowie XVII w., Wrocław 1990
  • Urzędnicy centralni i nadworni Polski XIV–XVIII wieku. Spisy, Kórnik 1992 (współautorstwo)
  • Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie. Przewodnik po zasobie, t. 2, Epoka porozbiorowa, pod red. F. Ramotowskiej, Warszawa 1998 (współautorstwo)

Linki zewnętrzneEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. Tomasz Wituch, Bogdan Stolarczyk Studenci Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego 1945-2000, wyd. Arkadiusz Wingert, Kraków 2010, s. 377
  2. dr hab. Stefan Jerzy Ciara w bazie „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI). [dostęp 2018-04-01].
  3. USOSweb UPH w Siedlcach