Stefan Ciara

polski historyk, achiwista

Stefan Jerzy Ciara (ur. 21 sierpnia 1949 w Warszawie[1]) – polski historyk, doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor nadzwyczajny na Uniwersytecie Warszawskim.

Stefan Ciara
Państwo działania

 Polska

Data i miejsce urodzenia

21 sierpnia 1949
Warszawa

doktor habilitowany nauk humanistycznych
Specjalność: historia nowożytna Polski, nauki pomocnicze historii
Alma Mater

Uniwersytet Warszawski

Doktorat

1986
Uniwersytet Warszawski

Habilitacja

2004
Uniwersytet Warszawski

Uczelnia

Uniwersytet Warszawski

Okres zatrudn.

1972

Życiorys edytuj

Tytuł magistra uzyskał na Uniwersytecie Warszawskim w 1972, doktorat tamże w 1986, habilitację w 2004[2].

W latach 1972–1973 zatrudniony w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, w Archiwum Głównym Akt Dawnych 1973–1979, w Instytucie Historycznym UW od 1979 jako starszy asystent, adiunkt od 1987. W trakcie pracy w AGAD ukończył Studium Podyplomowe Archiwistyki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (1975–1976). W latach 1994–1999 był p.o. Kierownika Zakładu Nauk Pomocniczych Historii IH UW.

Odbył staże zagraniczne: Wiedeń wrzesień 1992 i czerwiec 1994 (na zaproszenie Österreichisches Ost- und Südosteuropa Institut).

Jego zainteresowania naukowe: historia społeczna Polski nowożytnej; archiwistyka i nauki pomocnicze historii; historia Polski XIX w. na tle historii powszechnej tej epoki; historia historiografii polskiej (zwłaszcza ośrodka lwowskiego).

W przeszłości prowadził zajęcia z neografii rosyjskiej w Akademii Podlaskiej w Siedlcach[3].

Współpracuje z Wydziałem Historycznym Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

Wybrane publikacje edytuj

  • Kariera rodu Wejherów 1560–1657, Warszawa 1980
  • Zbiór dokumentów papierowych w AGAD, "Archeion", t. 73, 1982,
  • Senatorowie i dygnitarze koronni w drugiej połowie XVII w., Wrocław 1990
  • Urzędnicy centralni i nadworni Polski XIV–XVIII wieku. Spisy, Kórnik 1992 (współautorstwo)
  • Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie. Przewodnik po zasobie, t. 2, Epoka porozbiorowa, pod red. F. Ramotowskiej, Warszawa 1998 (współautorstwo)

Linki zewnętrzne edytuj

Przypisy edytuj

  1. Tomasz Wituch, Bogdan Stolarczyk Studenci Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego 1945-2000, wyd. Arkadiusz Wingert, Kraków 2010, s. 377
  2. Dr hab. Stefan Jerzy Ciara, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI PIB) [dostęp 2018-04-01].
  3. USOSweb UPH w Siedlcach