Stefan Jan Ślizień

Stefan Jan Ślizień herbu własnego (ur. w I połowie XVII wieku, zm. w 1707 roku[1]) – marszałek Trybunału Głównego Wielkiego Księstwa Litewskiego w 1705 roku[2], referendarz wielki litewski od 15 czerwca 1705, pisarz ziemski od 1683, podstarości oszmiański 1681–1683, starosta krewski, poseł i poeta.

ŻyciorysEdytuj

Był synem Aleksandra Kazimierza. Walczył w szeregach Jana Sobieskiego pod Niemirowem, Komarnem, Kałuszem, Chocimiem i z Sieniawskim na Wołoszczyźnie, co nieco później opisał w wierszowanym pamiętniku. Sprawował wiele funkcji publicznych, był m.in.: pisarzem ziemskim oszmiańskim, posłem na konwokację roku 1696, referendarzem wielkim litewskim, starostą krewskim i marszałkiem trybunału litewskiego (1705).

Poseł sejmiku powiatu starodubowskiego na sejm konwokacyjny 1696 roku[3]. Po zerwanym sejmie konwokacyjnym 1696 roku przystąpił 28 września 1696 roku do konfederacji generalnej[4]. Poseł oszmiański na sejm koronacyjny 1697 roku[5]. Poseł na sejm 1701 roku i sejm z limity 1701-1702 roku z powiatu oszmiańskiego[6]. W styczniu 1702 roku podpisał akt pacyfikacji Wielkiego Księstwa Litewskiego[7]. Był konsyliarzem województwa wileńskiego w konfederacji sandomierskiej 1704 roku[8].

Żonaty z Zofią Kociełłówną[9].

TwórczośćEdytuj

 • Haracz krwią turecką Turkom wypłacony, Wilno 1674; fragmenty przedr.: K. W. Wójcicki Stare gawędy i obrazy, t. 1, Warszawa 1840, s. 196-200; K. M. Górski "Król Jan III w poezji polskiej XVII w." w książce Pisma literackie, Kraków 1913.

BibliografiaEdytuj

 • Jan Władysław Poczobut Odlanicki, Pamiętnik, Warszawa 1987
 • Bibliografia Literatury Polskiej – Nowy Korbut, t. 3 Piśmiennictwo Staropolskie, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1965, s. 324

PrzypisyEdytuj

 1. Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego, T. I, Województwo Wileńskie XIV-XVIII wiek, pod red. A. Rachuby, Warszawa 2004, s. 737.
 2. Złota księga szlachty polskiej, r. XVIII, Poznań 1896, s. 134.
 3. Ewa Gąsior, Sejm konwokacyjny po śmierci Jana III Sobieskiego, Warszawa 2017, s. 89.
 4. Konfederacya Generalna Ordinvm Regni & Magni Dvcatus Lithvaniæ Po niedoszłey Konwokacyey głowney Warszawskiey umowiona Roku Pańskiego 1696. dnia 29 Miesiąca Sierpnia, [1696], [b.n.s.]
 5. Pamiętniki Krzysztofa Zawiszy, wojewody mińskiego <1666-1721> wydane z oryginalnego rękopismu i opatrzone przypiskami, Warszawa 1862, s. 190.
 6. Diariusz Sejmu Walnego Warszawskiego 1701-1702, Warszawa 1962, s. 350.
 7. Diariusz Sejmu Walnego Warszawskiego 1701-1702, Warszawa 1962, s. 306.
 8. Actum In Castro Sandomiriensi Sabbatho Ante Festvm Sanctorum Viti et Modesti martyrum proximo, Anno Domini millesimo sptingentesimo quarto, [b.n.s]
 9. Dymitr Wićko: SILVA RERUM Z XVIII WIEKU Z PAMIĘTNIKIEM MICHAŁA ADAMA ŚLIŹNIA (1691–1752) ZE ZBIORÓW BIBLIOTEKI NARODOWEJ BIAŁORUSI W MIŃSKU. "Zapiski Historyczne" 2010. Z. 3, s. 100.

Linki zewnętrzneEdytuj