Stefan Lupu, rum. Ştefăniţă Lupu (ur. 1641, zm. 1661) – hospodar Mołdawii w latach 1659-1661.

Stefan Lupu
ilustracja
hospodar Mołdawii
Okres od 1659
do 1661
Poprzednik Jerzy Ghica
Następca Istrate Dabija
Dane biograficzne
Data urodzenia 1641
Data śmierci 1661
Ojciec Bazyli Lupu

Był synem hospodara Bazylego Lupu. W 1659 zdołał zyskać z nadania Imperium osmańskiego tron mołdawski, z którego kilka lat wcześniej został siłą usunięty jego ojciec. Zawdzięczał to staraniom ojca, znajdującego się na wygnaniu w Konstantynopolu. W okresie swoich rządów musiał zmagać się z atakami Konstantyna Şerbana, byłego hospodara wołoskiego, który pragnął zdobyć tron mołdawski – dwukrotnie atakował on Mołdawię w okresie rządów Stefana, w 1661 początkowo nawet zajął Jassy, Stefan jednak ostatecznie z pomocą tatarską zdołał odeprzeć jego atak.

W okresie panowania Stefana Mołdawia przeżywała okres wyjątkowego upadku – niszczona wojnami i chorobami. Z tym zresztą związane jest popularne określenie Stefana: Papură-Vodă, czyli "Wojewoda Sitowie" – rządy Stefana kojarzyły się ludności Mołdawii z tak skrajnym głodem, że musiano wówczas wytwarzać namiastkę chleba z pałki wodnej.

Stefan Lupu zmarł w 1661 w Tighinie, podczas wspomagania Tatarów w umacnianiu Budziaku przeciwko najazdom kozackim.

Literatura: J. Demel, Historia Rumunii, Wrocław 1970.