Stefanas (postać biblijna)

Stefanas – postać biblijna.

Postać występująca w Nowym Testamencie w 1 Liście do Koryntian apostoła Pawła[1]. Wraz z rodziną był jednym z pierwszych ochrzczonych przez apostoła Pawła z Tarsu w czasie jego pobytu w Koryncie[1][2]. Stefanas i jego bliscy byli pierwszą w Achai grupą chrześcijan, którzy „poświęcili się służbie świętym”[3][2]. Razem z Achaikiem i Fortunatem mieli doręczyć apostołowi pismo Koryntian zawierające pytania (1 Kor 7, 1)[3][4][5].

PrzypisyEdytuj

  1. a b 1 Kor 1,16 w Biblii Tysiąclecia
  2. a b Stefanas. Słownik Postaci Biblijnych v1.91 (c) 1999-2000. [dostęp 2013-07-12].
  3. a b 1 Kor 16,15-17 w Biblii Tysiąclecia
  4. 1 Kor 7,1 w Biblii Tysiąclecia
  5. Biblia Tysiąclecia, wydanie III. Poznań – Warszawa: Pallottinum, 1980, s. 1305. (komentarz)