Stela Meszy

bazaltowy moabicki artefakt z IX wiek p.n.e.

Stela Meszy (także Kamień Moabicki, Kamień Moabitów) – bazaltowa stela o wysokości 124 cm, zawierająca starożytną inskrypcję. Z treści inskrypcji zachowały się 34 linie, niektóre fragmentarycznie. Stela została odkryta w sierpniu 1868 roku przez niemieckiego misjonarza F.A. Kleina w miejscowości Dibon w dzisiejszej Jordanii. Zrobiono odbitkę zapisanej powierzchni, ale samą płytę porozbijali na kawałki Beduini, zanim zdołano ją zabrać. Większość fragmentów udało się jednak odzyskać i obecnie stela jest przechowywana w paryskim Luwrze (AO 5066), zaś w Muzeum Brytyjskim w Londynie znajduje się jej kopia. Stela została sporządzona w IX wieku p.n.e. w Dibonie (wówczas na terenie królestwa Moabu) i opisuje punkt widzenia króla Meszy na dzieje jego buntu przeciw Izraelowi.

Stela Meszy
ilustracja
Autor

Mesza

Rodzaj

stela

Data powstania

IX wiek p.n.e.

Medium

bazalt

Miejsce przechowywania
Miejscowość

Muzeum Brytyjskie

Lokalizacja

Londyn

Treść inskrypcji

edytuj

Dokument został spisany w języku moabickim przy pomocy alfabetu paleohebrajskiego, który był oparty na znakach fenickich.

Fragment tłumaczenia Gądeckiego

edytuj
 
עמרי מלך ישראל (Omri król Izraela) wyraźnie wymieniony na steli

Fragment inskrypcji brzmi: „Ja jestem Mesza, syn Kemosz-bone, król Moabu, Dibonita. (...) Omri był królem Izraela i przez długi czas gnębił Moab, ponieważ Kamosz był rozgniewany na swój kraj. Następcą po nim został jego syn. On również powiedział: `Idź, zabierz Nebo od Izraela!` Poszedłem więc nocą i walczyłem przeciw nim od świtu aż do południa, zdobyłem miasto i wybiłem do nogi. (...) I wziąłem stamtąd sprzęty Jahwe, wlokąc je przed Kemosza[1].

Pełne tłumaczenie interlinearne

edytuj
1 אנכ  משע  בנ  כמשמלכ  מלכ  מאב  הד
jam Mesza syn Kemoszmeleka król Moabu ten_D-
2 יבני ׃ אבי  מלכ  על  מאב  שלשנ  שת  ואנכ  מלכ
-ibonita | ojciec_mój królował nad Moabem trzydzieści lat i_ja królowa-
3 ?[תי  אחר  אבי ׃ ואעש  הבמת  זאת  לכמש  בקרחה ׃ ב[מת  י /משע  מ /נס  י
-łem po ojcu_moim | i_ja_uczyniłem _wielką_wyżynę tę dla_Kemosza w_Kerchoh | wy[żynę zbawi-?]
4 שע  כי  השעני  מכל  המלכנ  וכי  הראני  בכל  שנאי ׃ עמר
-ciela? bo wybawił_mnie od tych_królów i_bo dał_mi_spoglądać z_góry_na_wszystkich nienawidzących_mnie | Omr-
5 י  מלכ  יִשְׂרָאֵל  ויענו  את  מאב  ימנ  רבנ  כי  יאנפ  כמש  באר
-i król Izraela upokarzał ten Moab dni wiele bo płonął_gniewem Kemosz przeciw_zie-
6 צה ׃ ויחלפה  בנה  ויאמר  גמ  הא  אענו  את  מאב ׃ בימי  אמר  כדבר
-mi_swej | i_zmienił_go syn_jego i_powiedział również on ja_upokorzę ten Moab | w_moim_dniu powiedział takie_to_słowa
7 וארא  בה  ובבתה ׃ ויִשְׂרָאֵל  אבד  אבד  עלמ  וירש  עָמְרִי  את  [כל]?  אר
a_ja_spogladałem z_góry_na_niego i_na_dom_jego | i_Izrael zniszczony zniszczony wiecznie a_posiadał Omri [całą?] zie-
8 צ  מהדבא ׃ וישב  בה  ימה  וחצי  ימי  בנה  ארבענ  שת  ויש
-mię Medeby | i_zamieszkiwał w_niej dni_jego i_połowę dni syna_jego czterdzieści lat i_przyw-
9 בה  כמש  בימי ׃ ואבנ  את  בעלמענ  ואעש  בה  האשוח  ואבנ
-rócił_ją Kemosz w_moich dniach | i_ja_zbudowałem to Baal_Meon i_ja_uczyniłem w_nim zbiornik_wody i_ja_zbudowałem
10 את  קריתנ ׃ ואש  גד  ישב  בארצ  עטרת  מעלמ  ויבנ  לה  מלכ  י
to Kiriataim | i_mężowie/mężczyźni Gad zamieszkiwali w_ziemi Atarot od_wieków i_zbudował dla_siebie król I-
11 ?[שראל  את  עטרת ׃ ואלתחמ  בקר  ואחזה ׃ ואהרג  את  כל  העמ  [מ
-zraela to Atarot | i_ja_walczyłem przeciw_miastu i_pochwyciłem_je | i_ja_zabiłem wszystkich ludzi [z?]
12 הקר  רית  לכמש  ולמאב ׃ ואשב  משמ  את  אראל  דָּוִדה  ואס
tego_miasta ofiarę?/miły_widok? dla_Kemosza i_dla_Moabu | i_ja_przywróciłem stamtąd ten ołtarz Dawida/Dodo i_ja_za-
13 חבה  לפני  כמש  בקרית ׃ ואשב  בה  את  אש  שרנ  ואת  א[נ]ש
-ciągnąłem_go przed_oblicze Kemosza w_Keriot | i_ja_osadziłem w_nim tych mężów/mężczyzn Szaronu i_tych mę[ż]ów
14 מחרת ׃ ויאמר  לי  כמש  לכ  אחז  את  נבה  על  יִשְׂרָאֵל ׃ וא
Meharot | i_powiedział do_mnie Kemosz idź pochwyć to Nebo od Izraela | i_ja_
15 הלכ  בללה  ואלתחמ  בה  מבקע  השחרת  עד  הצהרמ ׃ ואח
_poszedłem w_nocy i_ja_walczyłem przeciw_niemu od_rozszczepienia tego_świtu aż_do południa | i_ja_poch-
16 זה  ואהרג  כל[ה]  שבעת  אלפנ  גברנ  וגרנ ׃ וגברת  וגר
-wyciłem_je i_ja_zabiłem wszyst[kich] siedem tysięcy mężczyzn i_chłopców | i_kobiety i_dziewczyn-
17 ?[ת  ורחמת ׃ כי  לעשתר  כמש  החרמתה ׃ ואקח  משמ  א[ת  כ
-ki i_brzemienne | bo dla_Asztar Kemosza poświęciłem_je | i_ja_zabrałem stamtąd t[e na-?]
18 לי  יהוה  ואסחב  המ  לפני  כמש ׃ ומלכ  יִשְׂרָאֵל  בנה  את
-czynia? JHWH i_ja_zaciągnąłem je przed_oblicze Kemosza | i_król Izraela zbudował to
19 יהצ  וישב  בה  בהלתחמה  בי ׃ ויגרשה  כמש  מפני  ו
Jahaz i_przebywał w_nim w_czasie_walki_jego przeciwko_mnie | i_wypędził_go Kemosz od_oblicza_mego i
20 אקח  ממאב  מאתנ  אש  כל  רשה ׃ ואשאה  ביהצ  ואחזה
wziąłem z_Moabu dwieście mężów wszystkich dowódców_jego | i_ja_ustawiłem_ich? przeciw_Jahaz i_ja_pochwyciłem_je
21 לספת  על  דיבנ ׃ אנכ  בנתי  קרחה  חמת  היערנ  וחמת
aby_przyłączyć do Dibonu | ja zbudowałem Kerchoh mur tych_lasów/ten_drewniany? i_mur
22 העפל ׃ ואנכ  בנתי  שעריה  ואנכ  בנתי  מגדלתה ׃ וא
tego_wzgórza | i_ja zbudowałem bramy_jego i_ja zbudowałem wieże_jego | i_j-
23 נכ  בנתי  בת  מלכ  ואנכ  עשתי  כלאי  האשו[ח  למ]?ינ  בקרב
-a zbudowałem dom króla i_ja uczyniłem zapory?/oba? tego_zbiorni[ka dla_w?]ód w_pośród
24 הקר ׃ ובר  אנ  בקרב  הקר  בקרחה  ואמר  לכל  העמ  עשו  ל
tego_miasta | i_cysterny żadnej w_pośród tego_miasta w_Kerchoh i_powiedziałem do_wszystkich ludzi uczyńcie dla_
25 כמ  אש  בר  בביתה ׃ ואנכ  כרתי  המכרתת  לקרחה  באסר
_was(siebie) mąż(każdy) cysternę w_domu_jego | i_ja wyciąłem/wykopałem te_wycięcia/rowy dla_Kerchoh przez_jeńc-
26 ?[ י  ]?ישראל ׃ אנכ  בנתי  ערער  ואנכ  עשתי  המסלת  בארננ [ ׃]
[-ów ]Izraela | ja zbudowałem Aroer i_ja uczyniłem _publiczną_drogę w_Arnon [ | ?]
27 אנכ  בנתי  בת  במת  כי  הרס  הא ׃ אנכ  בנתי  בֶּצֶר  כי  עינ
ja zbudowałem Bet Bamot bo zrujnowano go | ja zbudowałem Bezer bo kupą_gruzów
28 א]?ש  דיבנ  חמשנ  כי  כל  דיבנ  משמעת ׃ ואנכ  מלכ – – –]
[? męż-?]owie Dibonu uzbrojeni bo cały Dibon posłuszny_był | i_ja królowa-
29 ת[י – – –]?מאת  בקרנ  אשר  יספתי  על  הארצ ׃ ואנכ  בנת
-łe[m ? ] setką w_miastach które przyłączyłem do_ziemi(kraju) | i_ja zbudowa-
30 י  [את  מה]?ד[ב]?א  ובת  דבלתנ ׃ ובת  בעלמענ  ואשא  שמ  את  נקד
-łem [ Me]de[b]ę i_Bet Diblataim | i_Bet Baal_Meon i_umieściłem tam tych hodowców_owiec?
31 צאנ  הארצ ׃ וחורננ  ישב  בה  ב[נ  ד/ת  ד]?וד[ה  ו]?אמר[– – – – – – –]
[ ? ] owce tej_ziemi(kraju) | i_Horonaim mieszkał w_nim do[m]?/sy[n]? [Da]wid[a]?/[Da]du[y]? [i_?]powiedział
32 [– –]אמר  לי  כמש  רד  הלתחמ  בחורננ ׃ וארד  ו[– – – – – – – –]
[ ? ] powiedział do_mnie Kemosz zejdź walczyć przeciw_Horonaim | i_ja_zszedłem i_[ ? ]
33 [– –]ויש]?בה  כמש  בימי  ועל[עד]?  משמ  עשר  – – – – – – –]
[ ? i_przy]wrócił_je Kemosz w_moich_dniach i_[ ? ] stamtąd dziesięć [ ? ]
34 ?[שת  שדק ׃ וא[נכ[– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –]
[ ? ] lat ? | i_[ja?]

Stela Meszy a Biblia

edytuj

Bunt Meszy przeciwko supremacji izraelskiej został opisany także w Biblii w 2 Księdze Królewskiej[2].

Znaczenie królestwa Izraela

edytuj

Kamień Moabicki wskazuje na istotną rolę, jaką północne królestwo hebrajskie odgrywało w IX wieku przed Chrystusem.

Mesza przyznaje, że Izraelici przez czterdzieści lat panowali nad wieloma miastami w Moabie (po wschodniej stronie Jordanu), z kolei stela z Tel Dan (fragmenty odkryte w latach 1993 i 1994) wskazuje na walki izraelsko-aramejskie w okolicach miasta Dan (bitwa pod Abel?) na północy Izraela. Miasto Atarot wymienione przez Meszę jest oddalone o ok. 200 km od Dan oraz o ok. 100 km od Samarii, stolicy Izraela. Utrzymanie tak rozległego terytorium przez okres kilkudziesięciu lat byłoby niemożliwe bez licznej i dobrze wyszkolonej armii. Salmanasar III na steli z Kurh (BM 118884) twierdził, iż Achab z kraju Sir`ilaa (Isrilaa = Izrael?) wystawił przeciwko niemu 2000 rydwanów oraz 10000 żołnierzy.

Inskrypcja moabicka mówi także o 7000 Izraelitów zamieszkujących Nebo, których Mesza wymordował po zdobyciu miasta. Liczba ta obejmuje niewątpliwie mieszkańców okolicznych wiosek, którzy schronili się w twierdzy przed armią Moabu. Tym niemniej, jeżeli odległe miasto i otaczające je osiedla na pograniczu królestwa zamieszkiwało kilka tysięcy Hebrajczyków, to można przypuszczać, że okolice wielkich miast w głębi Izraela były znacznie bardziej zaludnione.

Imiona

edytuj

Wszystkie imiona z inskrypcji Meszy, z wyjątkiem Kemoszmeleka (ojca Meszy) oraz Asztar Kemosza (specyficzne określenie Kemosza różnie interpretowane) pojawiają się w Starym Testamencie.

Dawid = דודה
Występuje w linii 12 oraz, prawdopodobnie, 31, różnie tłumaczony. Biblijne imię Dawid (דָּוִד lub דויד) oznacza dosłownie umiłowany i pochodzi od słowa dode (דוד lub דד), które również oznacza umiłowany, bądź też wujek. Słowami pokrewnymi są doda (דודה), tj. ciotka oraz imię Dodo (דודו) o znaczeniu jego umiłowany. Stąd też sceptycy bardzo niechętnie odnoszą zwrot דודה ze Steli Meszy do biblijnego króla Dawida, gdyż do chwili obecnej toczą spór o historyczność tej postaci. Zamiast używać zwrotu ołtarz Dawida sceptyczni badacze często tłumaczą go jako ołtarz Dodo/Daduy (gdzie Dodo jest jakimś nieznanym bóstwem izraelskim), ołtarz jego umiłowanego (jako nawiązanie do JHWH, umiłowanego Izraelitów), bądź też ołtarz jego wujka.
Gad = גד
Wzmianka o biblijnym plemieniu Gad (גד) w linii 10 ma szczególne znaczenie. Po pierwsze, Mesza identyfikuje mężczyzn Gada jako stanowiących część Izraela. Po drugie, lokalizuje ich po wschodniej stronie Jordanu w okolicach Atarot zgodnie z opisem biblijnym (Liczb 32:34). Po trzecie, stwierdza, iż zamieszkiwali oni rejon Atarot od wieków. Innymi słowy, inskrypcja Meszy potwierdza plemienną strukturę narodu izraelskiego oraz fakt istnienia predynastycznego Izraela złożonego z kilku plemion na wiele wieków przed królem Omrim.
JHWH = יהוה
Występuje w linii 18, zaś kontekst zdania (linie 17-18) jednoznacznie wskazuje, że chodzi o Jahwe, Boga Izraela. Tym samym Stela Meszy jest najstarszą znaną inskrypcją wymieniającą imię Boga Hebrajczyków. W Starym Testamencie słowo to w identycznej postaci zostało użyte 6828 razy w 5521 wersetach.
Kemosz = כמש
Jedyne lub przewodnie bóstwo Moabitów, w księgach Starego Testamentu jako כְּמוֹשׁ (Liczb 21:29; Sędziów 11:24; 1 Królewska 11:7.33; 2 Królewska 23:13; Jeremiasza 48:13.46) oraz כמיש (Jeremiasza 48:7). Na steli pojawia się w liniach 3, 5, 9, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 32, 33.
Mesza = משע
Hebrajski odpowiednik מֵישַׁע pojawia się w 2 Królewskiej 3:4. Na szczególną uwagę zasługuje nie tylko zgodność z przekazem biblijnym, który umiejscawia bunt Meszy tuż po śmierci Achaba, syna Omriego (2 Królewska 1:1), prawdopodobnie jeszcze za rządów Ochozjasza i następnie za czasów jego brata, Jorama. Także wzmianka w królewskiej inskrypcji o hodowcach owiec (linie 30 i 31) wskazuje na szczególną troskę, którą Mesza darzył pasterzy i potwierdza tym samym unikalne stwierdzenie biblijne opisujące obcego władcę: Mesza, król Moabu, był hodowcą trzód i dostarczał królowi izraelskiemu sto tysięcy owiec i wełnę ze stu tysięcy baranów. (2 Księga Królewska 3:4)
Omri = עָמְרִי
Starotestamentowy zapis tego imienia jest identyczny i w odniesieniu do króla Izraela został użyty 12 razy w 1 Królewskiej 16:16-30 oraz pozostałe 3 razy w 2 Królewskiej 8:26, 2 Kronik 22:2 i Micheasza 6:16. Inskrypcja moabicka wspomina o nim w liniach 4-5 oraz 7 nazywając go królem Izraela, który panował za czasów ojca Meszy.

Nazwy geograficzne

edytuj

Większość miejsc i miejscowości wymienionych na steli (poza Kerchoh i Meharot) występuje także w księgach Starego Testamentu. Analiza tekstu pozwala zauważyć, iż w języku moabickim hebrajskim końcówkom liczby mnogiej rodzaju męskiego ימ- odpowiadała końcówka נ- (inaczej ן-). Ponadto użycie znaku ו (waw) było nierzadko opcjonalne w wyrazach, gdzie odpowiadał on głosce u lub o (cechę tę można zauważyć także w języku hebrajskim na podstawie różnych wariantów tych samych nazw).

Izrael = יִשְׂרָאֵל
Sposób zapisu słowa na steli jest identyczny z formą spotykaną w księgach Starego Testamentu. W inskrypcji Meszy wyraz ten został użyty 6-krotnie (linie 5, 7, 10-11, 14, 18, 26), zaś w hebrajskich rękopisach starotestamentowych występuje on 2505 razy.
Moab = מאב
W języku hebrajskim zapisywane jako מואב. Na steli występuje 6-krotnie (linie 1, 2, 5, 6, 12, 20), zaś w Starym Testamencie 181 razy.

Pozostałe nazwy przedstawiono w tabeli.

Legenda tabeli:

  • nazwa – polskie tłumaczenie miejsca lub miejscowości
  • linia – numery linii inskrypcji, w których pojawia się dane słowo
  • stela – sposób zapisu nazwy na steli (za pomocą współczesnych liter hebrajskich odpowiadających danym znakom paleohebrajskim)
  • Biblia – sposób zapisu nazwy w hebrajskich rękopisach Starego Testamentu
  • wersety – starotestamentowe wersety, w których występuje dana nazwa

Uwagi:

Różnice pomiędzy zapisem moabickim a hebrajskim (najczęściej brakujące litery lub człony) zaznaczono kolorem czerwonym, przy czym:

  • znak oznacza brak danej litery w odpowiedniku hebrajskim
  • znak _ oznacza brak odstępu w odpowiedniku hebrajskim
nazwa linia stela Biblia wersety
Arnon 26 ארננ ארנונ Liczb 21:13.14.24.26.28, 22:36; Powtórzonego Prawa 2:24.36, 3:8.12.16, 4:48; Jozuego 12:1.2, 13:9.16; Sędziów 11:13.18.22.26; 2 Królewska 10:33; Izajasza 16:2; Jeremiasza 48:20
Aroer 26 ערער ערער Liczb 32:34; Powtórzonego Prawa 2:36, 3:12, 4:48; 2 Królewska 10:33; 1 Kronik 5:8
ערוער Jozuego 12:2, 13:9.16; Sędziów 11:33; Jeremiasza 48:19
ערעור Sędziów 11:26
Atarot 10, 11 עטרת עטרות Liczb 32:3
עטרת Liczb 32:34
[Bet] Baal Meon 9, 30 בעלמענ בעל_מעונ Liczb 32:38; 1 Kronik 5:8; Ezechiela 25:9
בית_בעל_מעונ Jozuego 13:17
בית_•••_מעונ Jeremiasza 48:23
[Bet] Bamot [Baal] 27 בת_במת במות Liczb 21:19.20
במות_בעל Liczb 22:41; Jozuego 13:17
Bet Diblataim 30 בת  דבלתנ עלמנ  דבלתימה Liczb 33:46.47
בית  דבלתימ Jeremiasza 48:22
Bezer 27 בצר בֶּצֶר Powtórzonego Prawa 4:43; Jozuego 20:8, (21:36); 1 Kronik 6:63(78)
Dibon 1-2, 21, 28(x2) דיבנ דיבנ Liczb 21:30, 32:3.34; Jozuego 13:17; Nehemiasza 11:25; Izajasza 15:2
דיבנ_דג Liczb 33:45.46
דיבונ Jozuego 13:9; Jeremiasza 48:18.22
Horonaim 31, 32 חורננ חורנימ Izajasza 15:5; Jeremiasza 48:5
חרונימ Jeremiasza 48:3
חרנימ Jeremiasza 48:34
Jahaz 19, 20 יהצ יהצה Liczb 21:23; Powtórzonego Prawa 2:32; Jozuego 13:18, (21:36); Sędziów 11:20; 1 Kronik 6:63(78); Jeremiasza 48:21
יהצ Izajasza 15:4; Jeremiasza 48:34
Keriot 13 קרית קריות Jeremiasza 48:24.41; Amosa 2:2
Kiriataim 10 קריתנ קריתימ Genesis 14:5; Liczb 32:37; Jozuego 13:19; Jeremiasza 48:1.23
קריתמה Ezechiela 25:9
Medeba 8, [30] מהדבא מידבא Liczb 21:30; Jozuego 13:9.16; 1 Kronik 19:7; Izajasza 15:2
Nebo 14 נבה נבו Liczb 32:3.38; 1 Kronik 5:8; Izajasza 15:2; Jeremiasza 48:1.22
Szaron 13 שרנ שרונ 1 Kronik 5:16

Zobacz też

edytuj

Przypisy

edytuj
  1. Stanisław Gądecki: Archeologia biblijna. T. 1. Gniezno: Gaudentinum, 1994, s. 312-313. ISBN 83-85654-24-0. OCLC 749256967.
  2. 2Krl 3,4-5 w przekładach Biblii.

Linki zewnętrzne

edytuj

Tłumaczenia steli: