Stereotaktyczne przeszczepienie tkankowe istoty czarnej

Stereotaktyczne przeszczepienie tkankowe istoty czarnej – eksperymentalna metoda leczenia choroby Parkinsona. Podejmowane dotychczas próby polegały na próbach transplantacji płodowej tkanki śródmózgowia zawierającej neurony dopaminergiczne do prążkowia chorych na chorobę Parkinsona. Przy założeniu, że komórki dopaminergiczne mogą przeżyć i wytworzyć synapsy z innymi neuronami w mózgu biorcy, zaczną wytwarzać dopaminę i mózg biorcy będzie mógł korzystać z niej w neurotransmisji na uszkodzonych przez proces chorobowy szlakach, metoda ta mogłaby być uznana za metodę leczenia przyczynowego schorzenia[1]. Badania metodą pozytonowej tomografii emisyjnej u biorców wykazały wzrost wychwytu znakowanej fluorem lewodopy w prążkowiu[2][3]; obserwowano też poprawę kliniczną, zwłaszcza u młodszych pacjentów[4]. U pacjentów zmarłych w czasie obserwacji badanie neuropatologiczne potwierdziło przyjęcie przeszczepu[5].

Wykorzystanie tkanek płodowych budziło i nadal wzbudza kontrowersje natury etycznej[6][7][8], a korzyści kliniczne były oceniane jako nie dość przekonujące. Podjęto zatem prace nad przeszczepianiem, uzyskanych w hodowlach tkankowych, komórek macierzystych lub komórek linii dopaminergicznych[9].

PrzypisyEdytuj

  1. O. Lindvall, P. Hagell. Role of cell therapy in Parkinson disease.. „Neurosurg Focus”. 13 (5), s. e2, Nov 2002. PMID: 15769071. 
  2. TB. Freeman, CW. Olanow, RA. Hauser, GM. Nauert i inni. Bilateral fetal nigral transplantation into the postcommissural putamen in Parkinson's disease.. „Ann Neurol”. 38 (3), s. 379-88, Sep 1995. DOI: 10.1002/ana.410380307. PMID: 7668823. 
  3. RA. Hauser, TB. Freeman, BJ. Snow, M. Nauert i inni. Long-term evaluation of bilateral fetal nigral transplantation in Parkinson disease.. „Arch Neurol”. 56 (2), s. 179-87, Feb 1999. PMID: 10025423. 
  4. CR. Freed, PE. Greene, RE. Breeze, WY. Tsai i inni. Transplantation of embryonic dopamine neurons for severe Parkinson's disease.. „N Engl J Med”. 344 (10), s. 710-9, Mar 2001. DOI: 10.1056/NEJM200103083441002. PMID: 11236774. 
  5. JH. Kordower, TB. Freeman, BJ. Snow, FJ. Vingerhoets i inni. Neuropathological evidence of graft survival and striatal reinnervation after the transplantation of fetal mesencephalic tissue in a patient with Parkinson's disease.. „N Engl J Med”. 332 (17), s. 1118-24, Apr 1995. DOI: 10.1056/NEJM199504273321702. PMID: 7700284. 
  6. RL. Albin. Sham surgery controls: intracerebral grafting of fetal tissue for Parkinson's disease and proposed criteria for use of sham surgery controls.. „J Med Ethics”. 28 (5), s. 322-5, Oct 2002. PMID: 12356962. 
  7. E. Hildt. Ethical aspects of neural tissue transplantation.. „Croat Med J”. 40 (3), s. 326-33, Sep 1999. PMID: 10411958. 
  8. DA. Turner, W. Kearney. Scientific and ethical concerns in neural fetal tissue transplantation.. „Neurosurgery”. 33 (6), s. 1031-7, Dec 1993. PMID: 8133988. 
  9. LM. Bjorklund, R. Sánchez-Pernaute, S. Chung, T. Andersson i inni. Embryonic stem cells develop into functional dopaminergic neurons after transplantation in a Parkinson rat model.. „Proc Natl Acad Sci U S A”. 99 (4), s. 2344-9, Feb 2002. DOI: 10.1073/pnas.022438099. PMID: 11782534. 

BibliografiaEdytuj